Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Regeringen b?r skrota lagen om straff f?r terroristbrott efter hovr?tten friat tv? m?n d?mda f?r st?mpling till terroristbrott

2011-03-03

Regeringen b?r skrota lagen om straff f?r terroristbrott efter hovr?tten friat tv? m?n d?mda f?r st?mpling till terroristbrott.

Muslimska M?nskliga R?ttighetskommitt?n

Muslimska M?nskliga R?ttighetskommitt?n kr?ver att lagen om straff f?r terroristbrott skrotas samt att ?klagarmyndigheten s?ger upp Agnetha Hilding Qvarnstr?m som vice chefs?klagare vid ?klagarkammaren f?r s?kerhetsm?l.? Detta efter hovr?tten friat tv? m?n som d?mdes f?r st?mpling till terroristbrott 2010. Hovr?tten slutsats var att bevisningen som presenterades av Qvarnstr?m var underm?lig f?r att d?ma m?nnen f?r st?mpling till terrorbrott.

?

Svenska terrorlagstiftningen som inf?rdes 2003 har blivit en politisk lagstiftning d?r svenska muslimer har blivit f?rem?l f?r ett internationellt politisk maktspel som ofta f?ranleds av geopolitiska intressen och terrorlistor etablerade av USA och EU. Denna utveckling ?r inte f?renlig med demokratiska fri- och r?ttigheter d?rf?r kr?ver vi att lagen om straff f?r terroristbrott ses ?ver i sin helhet f?r att f?rhindra godtyckliga utredningar, ?tal och r?tteg?ngar. Vi kr?ver ?ven att Agnetha Hilding Qvarnstr?m avg?r som vice chefs?klagare efter hennes underm?liga utredningar i flera fall av ”terrorm?l” som v?ckts mot svenska muslimer som sedan lagts ner eller underk?nts av domstolar p? grund av bristf?llig bevisning.

?

Vi minns Hilding Qvarnstr?m b?st n?r hon v?ckte ?tal mot Khalid al-Yousef, ordf?rande f?r Al-Aqsa spannm?l i Malm?. Hon menad att al-Yousef och hans stiftelse var en t?ckmantel f?r finansiering av terrorbrott och inte humanit?r hj?lp till inv?narna i Palestina. ?talet v?cktes av Qvarnstr?m efter att USA st?mplat alla Al-Aqsa stiftelser f?r finansieringen av terrorbrott och uppmuntrat stater att genomf?ra utredningar mot stiftelserna. ?ven den h?r g?ngen friades al- Yousef av hovr?tten p? grund av underm?lig bevisning av Qvarnstr?m.

?

Muslimska M?nskliga R?ttighetskommitt?n uppmanar svenska muslimer och muslimsk organisationer att kr?va att det svenska r?ttsystem ?r fritt fr?n godtyckliga utredningar, ?tal och r?tteg?ngar.

?

?

?

Fatima Doubakil

Pressansvarig

?

Telefon 0736606883

E-post: fatima.doubakil@mmrk.org


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved