Senaste från forumet
« Gå tillbaka

40 liv kan r?ddas varje ?r

2011-03-04

40 liv kan r?ddas i trafiken varje ?r om alla anv?nder bilb?ltet visar Trafikverkets ber?kningar. I t?torter m?ste andelen b?ltade ?ka v?sentligt. I samarbete med Trafikverket och NTF genomf?r Polisen ?kade kontroller av b?ltesanv?ndningen under tiden 7-13 mars.

Bilens s?kerhetssystem utg?r fr?n att man anv?nder b?ltet. Anv?nder man inte bilb?ltet fungerar bilens ?vriga skydd inte som det ?r t?nkt. ?ven i bilar med krockkuddar m?ste bilb?ltet anv?ndas. Redan i l?ga hastigheter kan b?ltet utg?ra skillnaden mellan liv och d?d.

-?Kunskapen om att b?ltet r?ddar liv ?r h?g. Men m?nga tror fortfarande att det inte ?r n?dv?ndigt med b?lte i t?torter, s?ger Claes Tingvall, trafiks?kerhetsdirekt?r, Trafikverket.Redan vid l?ga hastigheter riskerar man att slungas ur bilen och omkomma.

I vissa mindre t?torter anv?nder knappt sju av tio f?rare bilb?lte. Trafikverkets rapport ”B?ltesanv?ndning i d?dsolyckor”, som ?r en analys av v?gtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30, visar att av 40 omkomna utan b?lte vid hastighetsbegr?nsning 50 km/tim, hade 17 troligtvis ?verlevt med b?lte.

-?Svensk polis kommer samtidigt som poliser i andra EU-l?nder att utf?ra m?nga kontroller av b?ltesanv?ndningen under denna vecka. Det ?r lika viktigt att alla i fordonet anv?nder b?ltet, stor som liten f?r att inte skadas vid en olycka, s?ger kommissarie Thomas Forsberg p? Rikspolisstyrelsen.???Sedan trepunktsb?ltets intr?de f?r drygt 50 ?r sedan, ber?knas b?ltet ha r?ddat ?ver 5 000 liv i Sverige. Bilb?ltet ?r den enskilt viktigaste s?kerhetsdetaljen. Trots det v?ljer m?nniskor att sitta ob?ltade, fr?mst i t?tort.

-?NTF har exempel, fr?n v?ra senaste m?tningar i september 2010, p? kommuner d?r b?ltesanv?ndningen bland f?rarna knappt n?r upp till 60 procent. Med n?got undantag finns det inget l?n d?r samtliga uppm?tta kommuner n?r ?ver 90 procents b?ltesanv?ndning i t?tort. Det inneb?r att trafikanterna fortfarande kan ta ett st?rre ansvar n?r det g?ller att r?dda liv, s?ger NTFs VD Jan Sandberg.

Claes Tingvall, trafiks?kerhetsdirekt?r, Trafikverket: 0243-758 10

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Jan Sandberg, vd NTF: 070-580 30 00

Thomas Forsberg, kommissarie Rikspolisstyrelsen: 08-401 91 16

Carolina Ek?us, pressekreterare Rikspolisstyrelsen:?08-401 90 07


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved