Senaste från forumet
« Gå tillbaka

41 procent fler varum?rkesans?kningar ?n f?reg?ende ?r

2011-03-04

Antalet varum?rkesans?kningar fr?n svenska f?retag forts?tter att ?ka, b?de i Sverige och internationellt. I januari gjordes 41 procent fler ans?kningar om varum?rkesskydd ?n i januari 2010. Index f?r januari n?r det h?gsta v?rdet sedan m?tningarna startades i december 2007. Detta visar nya siffror fr?n Sepaf Innovation Index.

Sepaf Innovation Index, som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyr?ers F?rening, visar den senaste statistiken vad g?ller ans?kningar om patent, design- och varum?rkesskydd bland svenska f?retag. Siffrorna visar hur aktiva svenska f?retag ?r att s?ka skydd, b?de i Sverige och internationellt p? kort och l?ng sikt.

I januari gjordes totalt 2060 ans?kningar om varum?rkesskydd fr?n svenska f?retag, vilket ?r 41 procent mer ?n januari f?reg?ende ?r, d? det gjordes 1462 ans?kningar. Index f?r varum?rkesans?kningar n?dde det h?gsta v?rdet (152) sedan m?tningarna startades i december 2007 (index = 100). ?ven den l?ngsiktiga trenden f?r varum?rkesans?kningar ?r positiv (+11 procent).

Antalet design- samt patentans?kningar ?r i stort sett lika m?nga under denna period j?mf?rt med motsvarande period 2010. Den l?ngsiktiga trenden ?r positiv.

F?r mer information:
Peter Friedrichsen, vd Bergenstr?hle & Lindvall AB, Telefon: 08-505 657 88, 070-55 66?761,
E-post: peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Pressbild Peter Friedrichsen:

http://bit.ly/ZA6zd

Om Sepaf
Sveriges Patentbyr?ers f?rening, Sepaf, ?r en ideell organisation vars syfte ?r att fr?mja patentbyr?verksamhet i Sverige. F?reningens medlemmar ?r patentbyr?er med hemvist i Sverige och som ?r verksamma inom immaterialr?ttens omr?de.

Fakta om Sepaf Innovation Index
Sepaf Innovation Index, SII, ?r en ny barometer som visar hur aktiva svenska f?retag ?r att s?ka patent-, design- och varum?rkesskydd, b?de i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillg?nglig. D? svenska f?retag i allt h?gre grad arbetar med immaterialr?tt internationellt ?r helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt n?ringsliv. Avsikten ?r att det ska vara en hj?lp f?r beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och f?rst? trender.

Index j?mf?r de senaste 12 m?naderna med bas?ret 2007. Trenden visar de senaste tre m?naderna j?mf?rt med samma m?nader ett ?r tidigare.

Hela det nya statistiska underlaget ?r tillg?ngligt p? Sepafs hemsida: http://www.sepaf.se

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved