Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO st?mmer hyresv?rd i Link?ping

2011-03-04

En romsk kvinna i Link?ping fick uppmaningen av sin hyresv?rd att inte b?ra kl?der ”som finska zigenare har” eftersom hennes grannar ”inte t?lde det”. Nu st?mmer DO hyresv?rden och kr?ver 100?000 kronor i diskrimineringsers?ttning.

Den unga kvinnan betalade hyran i tid, hade inte upptr?tt st?rande och aldrig f?tt n?gra anm?rkningar fr?n sina grannar.

Men i maj 2009 kom hyresv?rden hem till henne och f?rklarade att hon inte kunde bo kvar i l?genheten om hon eller hennes bes?kare bar ”de kl?der som finska zigenare har”, eftersom grannarna ”inte t?lde det”.

Efter bes?ket k?nde sig kvinnan stressad av att bo i l?genheten och var r?dd f?r att g? ut. Till slut sa hon upp l?genheten och flyttade hem till sin mamma.

DO har utrett kvinnans anm?lan och g?r bed?mningen att hyresv?rden utsatt henne f?r direkt diskriminering och trakasserier som har samband med hennes etniska tillh?righet. Hyresv?rden har inte velat ing? en f?rlikning f?r att l?sa tvisten.

DO st?mmer d?rf?r hyresv?rden och kr?ver 100?000 kronor i diskrimineringsers?ttning till kvinnan.

– Det h?r fallet ?r ytterligare ett tragiskt exempel p? vad romer i det svenska samh?llet alltj?mt riskerar att f? uppleva. Det ?r dags f?r alla n?ringsidkare, inte minst hyresv?rdar, att g?ra upp med sina f?rdomar och ta steget in i 2?000-talet, s?ger DO: s processf?rare i ?rendet, Anders Wilhelmsson

L?s DO: s st?mningsans?kan h?r:

Bakgrund

P? uppdrag av regeringen l?t DO genomf?ra en studie av diskriminering p? bostadsmarknaden 2010. Studien visade bland annat att diskriminering p?verkade grunden etnisk tillh?righet i st?rre utstr?ckning ?n de andra diskrimineringsgrunderna. Finska romer var en av de grupper som var mest utsatta.

L?s mer om studien p? DO:s hemsida.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved