Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Anna K?nig Jerlmyr: Oacceptabelt att barn uts?tts f?r vanv?rd och otrygghet

2011-03-04

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarr?det Anna K?nig Jerlmyr (M)

Med anledning av Barnombudsmannens ?rsrapport med fokus p? omh?ndertagna barns ber?ttelser l?mnar socialborgarr?det Anna K?nig Jerlmyr (M) f?ljande kommentar:

– Det ?r oacceptabelt att barn uts?tts f?r vanv?rd och otrygghet. N?r samh?llet omh?ndertar barn ?r det f?r att trygga uppv?xten i en s?ker och familjelik milj?. I Stockholm sk?rper vi tillsynskraven och kommer att genomf?ra fyra ?rliga inspektioner, vilket ?r tv? fler ?n Socialstyrelsens rekommendationer. Stockholms stad har idag tydliga riktlinjer om hur socialtj?nsten ska agera n?r det framkommer missf?rh?llanden i HVB-eller familjehem d?r barn ?r placerade, s?ger socialborgarr?det Anna K?nig Jerlmyr (M).

– Varje barn som placeras i familjehem ska ha r?tt till en bra utbildning precis som alla andra barn. I budgeten f?r 2011 finns ett tydligt uppdrag om att garantera barnens r?tt till skolg?ng, s?ger Anna K?nig Jerlmyr (M)

Vid n?sta Socialn?mnd kommer det fattas beslut om nya riktlinjer f?r placeringar av barn p? familjehem.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved