Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Margot Wallstr?m i ny dokument?r

2011-03-04

?r 2010 g?r Margot Wallstr?m hela v?rlden till sitt arbetsf?lt. Som FN:s f?rsta s?rskilda s?ndebud mot sexuellt v?ld i krig och konflikt ?r det hennes uppdrag att stoppa v?ldt?kt som vapen. I Dokument utifr?n: Wallstr?ms resolution, p? s?ndag, f?ljer journalisten och tidigare Afrikakorrespondenten Marika Griehsel, Wallstr?m bakom kulisserna.

V?ldt?kt ?r ett tabubelagt krigsbrott d?r civila, fr?mst kvinnor, blivit frontlinjens f?rsta offer. Wallstr?m m?ste g?ra v?ldt?kt i krig till internationell s?kerhetspolitik, f?rst d? kan hon f? beslutsfattarna i FN med sig. Hennes arbete ?r en intensiv kampanj f?r att f? FN:s s?kerhetsr?d att anta en ny och tuff resolution. Det ?r ett f?rsta steg att bryta straffriheten och st?lla f?r?varna till svars.

- I alla konflikter som jag bevakat, b?de p? den afrikanska kontinenten och i Bosnien har kvinnor som utsatts f?r v?ldt?kt skam- och skuldbelagts. Deras krigsskador har inte erk?nts och inga f?r?vare har straffats. Ibland har deras familjer f?rskjutit dem och de har ensamma f?rs?kt bygga upp sina liv igen, s?ger Marika Griehsel.

- N?r Wallstr?m fick jobbet som FN:s f?rsta s?ndebud i fr?gan innebar det f?r f?rsta g?ngen en gnutta hopp f?r de v?ldt?kts?verlevande som l?nge talat f?r d?va ?ron. ?ntligen finns det en person i internationell maktst?llning som s?tter press, s? dessa brott mot m?nskligheten kan straffas och d?rmed stoppas, forts?tter Griehsel.

Dokument utifr?n: Wallstr?ms resolution s?nds s?ndag 6 mars kl. 22.00 i SVT2. Olof Palmes Internationella Center har varit med och gett filmst?d till dokument?ren.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00?515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret ?r den svenska arbetarr?relsens organisation f?r internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, m?nskliga r?ttigheter och fred ?r m?len som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar ?rligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela v?rlden f?r att ge m?nniskor makt att f?r?ndra sina samh?llen, och d?rmed sina egna liv. L?s mer p? www.palmecenter.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved