Senaste från forumet
« Gå tillbaka

SVL v?lkomnar en pr?vning av alkoholreklam

2011-03-04

Med anledning av att IOGT-NTO idag har g?tt ut brett och anm?lt 32 n?ringsidkare till Granskningsn?mnden f?r radio och tv samt till Konsumentombudsmannen, vill SVL komma med ett klarg?rande som g?ller f?r v?r branschorganisation och v?ra medlemsf?retag.

Anm?lan fr?n IOGT-NTO g?r g?llande att de utpekade n?ringsidkarna, d?ribland alkoholleverant?rer, TV-kanaler, annons?rer och reklambyr?er, skulle strunta i svensk lagstiftning n?r det g?ller marknadsf?ring av alkoholprodukter.

-??SVL:s medlemmar?arbetar efter?g?llande lagar och regler. I detta fall ?r det EU:s TV-direktiv som styr, vilket betyder att det ?r s?ndarlandsprincipen som g?ller. I de utpekade kanalerna ?r det s?ledes brittisk lag som ska f?ljas. ?r det s? att det finns tveksamheter kring till?mpningen av regelverket v?lkomnar vi en pr?vning?och ett f?rtydligande, s?ger Erika Nylander, vd f?r SVL

SVLs medlemmar ?r kommersiella f?retag med r?tt att marknadsf?ra sina produkter till en vuxen publik enligt de lagar och regler som finns. SVL ?r medveten om att det ibland sker ?vertramp vad g?ller marknadsf?ring, ofta p? grund av sv?righeten med att tolka dagens regelverk. Branschen har d?rf?r inr?ttat ett egen?tg?rdssystem?och utarbetat rekommendationer f?r att ?ka medvetenheten och kunskapsniv?n i branschen.?Rekommendationerna ?r utarbetade tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sveriges Annons?rer och Sveriges Marknadsf?rbund. Rekommendationer f?r marknadsf?ring av alkohol ?vervakas av Alkoholleverant?rernas Granskningsman, AGM. Genom en l?pande debatt kring reklamens utformning verkar branschen aktivt f?r att h?ja den ansvarfulla niv?n.

-? Det ?r f?r SVL en sj?lvklarhet att marknadsf?ring av alkoholprodukter ska vara ansvarsfull och inte rikta sig till under?riga. Det ?r viktigt att lyfta upp fr?gan om barn och ungdomars utsatthet i sammanhanget, men IOGT-NTO missar den stora bilden. Den st?rsta utmaningen f?r svensk alkoholpolitik ?r inte alkoholreklam. Det ?r den?enorma m?ngden okontrollerade f?rs?ljning av smuggelsprit som n?r v?ra ungdomar, avslutar Erika Nylander.

F?r kontakt: 08- 762 76 25


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved