Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sveriges Kristna R?d m?tte F?rs?kringskassans ledning och socialf?rs?kringsministern

2011-03-04

I tv? m?ten under fredagen, f?rst med F?rs?kringskassans generaldirekt?r och ?verdirekt?r och d?refter med socialf?rs?kringsminister Ulf Kristersson, fick SKR:s f?retr?dare m?jlighet att dels ber?tta om hur m?nniskor drabbats av reglerna om utf?rs?kring, dels st?lla fr?gor och diskutera m?jliga f?rb?ttringar.

- Det var tv? bra m?ten, s?ger Lennart Molin, tillf?rordnad generalsekreterare p? Sveriges Kristna R?d. Vi fick framf?ra det vi tycker ?r viktigt. S?rskilt F?rs?kringskassans ledning lyssnade och verkar f?rst? att det finns problem med nuvarande system.

En gl?djande nyhet p? sikt ?r att F?rs?kringskassan och Arbetsf?rmedlingen f?tt regeringens uppdrag att utforma en gemensam metod f?r att bed?ma m?nniskors arbetsf?rm?ga. Ett stort problem ute i landet tycks vara att F?rs?kringskassan och Arbetsf?rmedlingen har olika syn p? enskilda personers arbetsf?rm?ga och f?rs?ker skjuta ?ver ansvaret f?r personen p? den andra institutionen. Detta har i vissa fall f?tt till f?ljd att m?nniskor vare sig f?tt sjukers?ttning fr?n F?rs?kringskassan eller aktivitetsers?ttning fr?n Arbetsf?rmedlingen.

N?r det g?llde behovet av snabbare f?r?ndringar, kunde socialf?rs?kringsministern ber?tta att en ?versyn och vissa f?r?ndringar kommer att ske under v?ren. Vilka f?r?ndringar det r?r sig om delgav han dock inte.

I m?tet med F?rs?kringskassan deltog fr?n Sveriges Kristna R?d tf generalsekreterare Lennart Molin, direktor Bj?rn Cedersj? och styrelsens vice ordf?rande Karin Wiborn fr?n Svenska Baptistsamfundet. Vid m?tet med socialf?rs?kringsministern deltog ocks? SKR:s ordf?rande, Svenska kyrkans ?rkebiskop Anders Wejryd.

F?r ytterligare information: Lennart Molin, tf generalsekreterare, 0706-35 33 54.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved