Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Brottsofferjourerna ger st?d till m?nga brottsutsatta kvinnor

2011-03-07

Den 8 mars firas Internationella kvinnodagen, men mycket finns kvar att g?ra ?ven i Sverige. Av de drygt 33?500 brottsoffer som fick st?d av BOJ f?rra ?ret var 61 procent kvinnor. En stor andel av dem var utsatta f?r misshandel, sexualbrott och andra integritetskr?nkande brott.

Under 2010 gav landets 100 brottsofferjourer st?d till 20 300 brottsdrabbade kvinnor. Av dem hade ungef?r tre fj?rdedelar utsatts f?r intergritetskr?nkande brott som ofredande, olaga hot och v?ldt?kt. Drygt 5 300 kvinnor hade utsatts f?r misshandel och ungef?r 980 f?r grov kvinnofridskr?nkning.

Bland dem som s?kte st?d hos BOJ var utsattheten f?r sexualbrott betydligt h?gre f?r kvinnor ?n f?r m?n. Drygt 1 550 kvinnor hade utsatts f?r v?ldt?kt, v?ldt?ktsf?rs?k eller?andra sexualbrott. 120 m?n s?kte st?d f?r samma brott.

Att uts?ttas f?r brott av en g?rningsperson i en n?ra relation var ocks? mycket vanligare f?r kvinnor ?n f?r m?n. I de fall brottsofferjourerna uppgav att den st?ds?kande blivit utsatt f?r brott i en n?ra relation var 88 procent kvinnor och 12 procent m?n.

M?nga vittnen och m?ls?gande har ?ven f?tt st?d under 2010 inom BOJs vittnesst?dsverksamhet som finns p? de flesta tingsr?tter och hovr?tter i Sverige. Sammanlagt?fick ?ver 83?000 brottsoffer, vittnen och anh?riga st?d och information inom brottsofferjourernas st?d- och vittnesst?dsverksamhet f?rra ?ret.

F?r mer utf?rlig statistik se bifogat Statistik-PM – Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhets?ret 2010.

M?nga brottsofferjourer arbetar med att st?rka sitt st?d till v?ldsutsatta kvinnor. Under ?ret driver Brottsofferjourernas Riksf?rbund ett projekt med medel fr?n Socialstyrelsen f?r att utveckla kvinnofridsarbetet inom BOJ.

P? Internationella kvinnodagen finns BOJ p? Historiska museet i Stockholm tillsammans med ett 50-tal andra organisationer som arbetar f?r kvinnors r?ttigheter.

F?r mer information kontakta Amanda S?fstr?m, informat?r; 08-55 60 90 10, 0739-738?607 eller amanda.safstrom@boj.se?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved