Senaste från forumet
« Gå tillbaka

ID-st?lder ?kar lavinartat i Malm?

2011-03-09

Tusentals stulna identiteter och lika m?nga drabbade privatpersoner och f?retag. ID-st?lder och ID-bedr?gerier ?kar lavinartat i Malm?regionen sedan sommaren 2010. Under f?rra ?ret begicks ?ver 7000 bedr?geribrott enbart i Malm? och Burl?v. Det s?ger Malm?polisen och ?tervinningsf?retaget Stena Recycling som informerar om utvecklingen och olika ?tg?rder f?r att skydda sig.

Varor som best?llts av n?gon annan – i ditt namn och p? din bekostnad, l?nsade kontokort, vittjade postl?dor och en kronofogde som ov?ntat knackar p? d?rren. Det ?r en upplevelse som blir vanligare f?r allt fler. Sedan sommaren 2010 har s?rskilt ID-st?lder och ID-bedr?gerier ?kat lavinartat i Malm?/Burl?v och polisens bedr?gerirotel ?r ?verhopad av ?renden. Under ?r 2010 begicks ?ver 7000 fullbordade brott som klassas som bedr?geri, en ?kning med 70 procent p? tre ?r.

?– Id-st?lder och id-bedr?gerier ?r ett av v?rldens snabbast v?xande brott och i Sverige f?r man s?ga att vi h?r tyv?rr ser nackdelen med ett ?ppet samh?lle, n?got som annars ?r positivt. Man beh?ver verkligen inte vara slarvig f?r att r?ka illa ut, s?ger Magnus Nilsson, kriminalkommissarie vid Malm?polisens bedr?gerirotel.

En kraftigt ?kad efterfr?gan p? sekretesstj?nster m?rks inom n?ringslivet. Det konstaterar ?tervinningsbolaget Stena Recycling som sedan m?nga ?r tillbaka erbjuder sekretesstj?nster till f?retag och organisationer, exempelvis banker, f?rs?kringsbolag och kommuner.

?– Vi m?rker en kraftigt ?kad efterfr?gan fr?n alla, i hela spannet fr?n stora f?retag till mindre organisationer. Ibland kan det handla om tonvis med k?nsliga dokument och CD/DVD-skivor som ska makuleras p? samma arbetsplats – det ?r inget man klarar p? egen hand, s?ger Andreas Petersson p? Stena Recycling.

Med l?sta emballage f?r kontor samt mobila, video?vervakade l?sningar utf?r Stena?destruktionen av sekretessbelagda handlingar p? plats hos kundf?retagen.

– P? s? s?tt beh?ver inte sekretessbelagd information transporteras och kunderna kan vara med n?r destruktionen utf?rs direkt p? arbetsplatsen.

Bedr?gerierna i Malm? och Burl?v oms?tter m?ngmiljonbelopp varje ?r. Drabbade f?r bevisb?rdan, att visa att man inte best?llt varor eller utf?rt andra handlingar som n?gon gjort i ens eget namn.

– De flesta som drabbas f?r uppr?ttelse men det ?r jobbigt att uts?ttas f?r kr?nkningen. Och det kan ta l?ng tid att bli rentv?dd.

Han ber?ttar att f?retag som b?de s?ljer och l?mnar ut varor har d?lig kontroll. Kr?v ID-handling, ?ven fr?n dem som har fullmakt, samarbeta med ?tervinnare som kan destruera dokument p? arbetsplatsen och betala inte bluffakturor, s?ger Magnus Nilsson.

…men du kan sj?lv minska risken

  • Var mycket restriktiv med att l?mna ut ditt kompletta personnummer p? medlemssidor mm p? Internet
  • K?p inte med kontokort p? annat ?n k?nda, ?kta webbsidor. Var extra f?rsiktig med att handla p? utl?ndska webbsidor.
  • Sl?pp inte ditt betalkort ur sikte vid betalning, kr?v att f? f?lja med om s? beh?vs. Anv?nd chip och inte magnetremsa n?r du betalar med kort.
  • L?s postl?dan och h?ll den t?md.
  • Riv s?nder papper med personuppgifter innan du sl?nger dem i ?tervinningen. Anv?nd g?rna pappersstrimlare.
  • En varningssignal kan vara om du f?r konstiga telefonsamtal eller f?r hem ov?ntade kreditupplysningar.
  • Spara inte l?senord och annat i ex din pl?nbok eller mobil som kan missbrukas av andra
  • Misst?nker du brott? Sp?rra ditt personnummer omg?ende p? Upplysningscentralen.

Presskontakt
Bjarne Darwall, Informationschef, Stena Recycling 010-445 20 26

F?r mer information om Stenas sekretessl?sning, se filmen p? v?r YouTube-kanal:
http://www.youtube.com/user/StenaMetall#p/u/1/F1HpFYyTBTE

FAKTA Stena Recycling
Stena Recycling ?r Sveriges ledande ?tervinningsf?retag med ett rikst?ckande n?t av filialer och produktionsanl?ggningar. F?retaget omh?ndertar avfall fr?n industri, handel och kommuner. En st?ndig utmaning ?r att utveckla nya innovativa s?tt att ?tervinna samh?llets avfall och som ?r bra f?r b?de kunder, milj? och samh?lle. Stena Recycling ing?r i Stena Metallkoncernen som ocks? ?tervinner elektronikskrot och aluminium samt bedriver internationell handel med st?l, metaller och olja. www.stenarecycling.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved