Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rb?ttrad utslussning fr?n sluten ungdomsv?rd

2011-03-07

Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver ett lagf?rslag som syftar till att f?rb?ttra utslussning fr?n sluten ungdomsv?rd.

Ungdomar som har gjort sig skyldiga till mycket allvarlig brottslighet d?ms till sluten ungdomsv?rd. P?f?ljden inneb?r ett frihetsber?vande i l?gst 14 dagar och h?gst fyra ?r p? Statens institutionsstyrelses s?rskilda ungdomshem. F?r unga som ska slussas ut fr?n sluten ungdomsv?rd ?r frigivningen en kritisk period d? risken f?r ?terfall ?r stor. Under verkst?lligheten ska d?rf?r fokus ligga p? att planera och f?rebereda tiden efter frigivningen. M?ls?ttningen med verkst?lligheten av sluten ungdomsv?rd ?r att den d?mde ska motiveras att bryta med sin kriminella livsstil.

B?de den ?vergripande planeringen av verkst?lligheten och det avslutande utslussningsarbetet har i dag brister, bland annat uppr?ttas en fj?rdedel av behandlingsplanerna utan socialtj?nstens medverkan och cirka en tredjedel av de d?mda saknar planerad utslussning. F?r att ?tg?rda dessa brister och d?rmed minska risken f?r ?terfall i brott f?resl?r regeringen ett antal ?tg?rder som ska f?rb?ttra verkst?lligheten och ?ka m?jligheterna till successiv utslussning under kontrollerade former.

Betydelsen av en individuellt utformad verkst?llighet tydligg?rs genom att det i lag regleras att en verkst?llighetsplan ska uppr?ttas f?r den d?mde. Statens institutionsstyrelse ska planl?gga och genomf?ra verkst?lligheten efter samr?d med socialtj?nsten. F?rslagen inneb?r att Statens institutionsstyrelses ansvar f?r hela verkst?lligheten tydligg?rs.

Vidare f?resl?s att den d?mde under den senare delen av verkst?lligheten ska f?rberedas f?r ett liv i frihet genom konkreta ?tg?rder. D?rut?ver ska elektroniska hj?lpmedel (s.k. fotboja) f? anv?ndas f?r att kontrollera var den d?mde befinner sig vid vistelse utanf?r det s?rskilda ungdomshemmet. Statens institutionsstyrelse har fr.o.m. 2011 tillf?rts 20 miljoner kronor f?r att organisera en strukturerad utslussning med utvecklade kontrollm?jligheter.

Vid misstanke om att den d?mde ?r drogp?verkad f?resl?s ut?kade provtagningsmetoder i form av saliv- och svettprov.

De nya reglerna f?resl?s tr?da i kraft den 1 augusti 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved