Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny bok om familjehem f?r unga med autism och asperger

2011-03-08

Ungef?r 10.000 barn och ungdomar ?r placerade i familjehem i Sverige. En del av dem har n?gon diagnos inom autismspektrum(AST). De familjehem som tar emot unga med en funktionsneds?ttning inom autismspektrum beh?ver extra kunskap och st?d f?r att klara sin uppgift. Den nya och l?ttillg?ngliga boken En alldeles s?rskild familj att vara familjehem f?r unga med autism och asperger visar p? hur man kan undvika en del av fallgroparna och g?ra det s? smidigt som m?jligt f?r barnet med autism?spektrumtills?nd att landa i sin nya familj. Boken ger kunskap om sj?lva funktionsneds?ttningen, f?rst?else f?r den biologiska famil?jens historia samt tankar och id?er om hur familjehem b?st st?ttar barnet.

Boken v?nder sig till familjehem och till dig som arbetar med famil?jehemsplaceringar. ?ven den biolo?giska familjen samt andra familjer med autismspektrumtillst?nd, AST, kan f? igenk?nnande, bekr?ftelse och st?d i boken.

F?rhoppningen ?r ocks? att boken skall v?cka tankar som g?r att den som ansvarar f?r placeringen st?ller n?gra av de fr?gor som kan vara avg?rande f?r om placeringen blir lyckad eller om den f?r avbrytas i f?rtid.

F?rfattaren Carolina Lindberg har sj?lv v?xt upp som biologiskt barn i ett familjehem. Hon ?r pedagog och arbetar som handledare och utbildare inom autismspektrum och har bred erfarenhet av att st?tta familjer med AST bland annat fr?n Aspergercenter i Stockholm.

?
Fakta om boken
Titel: En alldeles s?rskild familj - att vara familjehem f?r unga med autism och asperger
F?rfattare: Carolina Lindberg
ISBN 978-91-7205-786-9
Utgivnings?r 2011
96 sid
Pris: 145:- exkl. moms

?

Vill du best?lla ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, 08-462 26 77, 0737-836416, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

F?rlagskontakt:
Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia F?rlag
Gothia F?rlag ger ut b?cker och skrifter f?r och i n?ra samarbete med akt?rer inom medicin& h?lsa, socialt arbete och tandv?rd. Vi ?kar m?nniskors kunskap genom att g?ra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillg?nglig och anv?ndbar. Gothia F?rlag ?r ett oberoende f?rlag inom Berling Media Koncernen.

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved