Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Barn i samh?llsv?rd i fokus p? ?rets Barnr?ttsdagar

2011-03-08

Idag inleds Barnr?ttsdagarna i ?rebro som i ?r har temat barn i samh?llsv?rd och samlar n?rmare 540 deltagare.

Barnr?ttsdagarna ?r en ?rligen ?terkommande m?tesplats f?r alla som ?r intresserade av att utveckla sig och sitt arbete inom barnr?ttsomr?det. Bakom arrangemanget st?r Barnombudsmannen, Stiftelsen Allm?nna Barnhuset och Barnr?ttsakademin.

Den 8 mars g?star sk?despelaren Morgan Alling Barnr?ttsdagarna f?r att ber?tta om sina erfarenheter av att vara omh?ndertagen av samh?llet. I boken ”Kriget ?r slut” skildrar han sin uppv?xt som fosterbarn.

Den 9 mars diskuterar barnminister Maria Larsson och H?kan Ceder ?verdirekt?r p? Socialstyrelsen tillsammans med fler makthavare hur de vill st?rka r?ttigheterna f?r barn och unga som befinner sig i samh?llsv?rd.

Denna dag deltar ?ven H.M. Drottningen i arrangemanget. H.M. Drottningen avslutar ocks? Barnr?ttsdagarna.

Placerade barns r?tt till utbildning och den sociala barnav?rden ur ett v?lf?rdsperspektiv uppm?rksammas s?rskilt i f?rel?sningar.

Barnr?ttsdagarna bjuder ocks? p? ett antal seminarier som behandlar olika aspekter av samh?llsv?rden; bem?tande, v?rd och socialtj?nstens arbete.

Programmet i sin helhet finns att l?sa p? www.barnrattsdagarna.se

Media ?r v?lkomna att ta del av programmet fr?n kl 11 den 8 mars.

F?r ackreditering kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64.

Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved