Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sk?rpt straff f?r k?p av sexuell tj?nst

2011-03-08

Regeringen har i dag ?verl?mnat en proposition till riksdagen med f?rslag till h?jt straffmaximum f?r k?p av sexuell tj?nst.

I propositionen f?resl?s att straffmaximum f?r k?p av sexuell tj?nst h?js fr?n f?ngelse i sex m?nader till f?ngelse i ett ?r. Syftet med sk?rpningen ?r att skapa ytterligare utrymme f?r en mer nyanserad bed?mning av straffv?rdet vid allvarliga fall av k?p av sexuell tj?nst.

Omst?ndigheterna vid enskilda brott mot f?rbudet mot k?p av sexuell tj?nst kan variera, ibland mycket. Omst?ndigheterna b?r i st?rre utstr?ckning ?n i dag f? genomslag vid bed?mningen av straffv?rdet. Detta g?ller ?ven s?dana omst?ndigheter som talar i sk?rpande riktning.

- Det ?r en grundl?ggande princip att allvarligare brott ska bed?mas str?ngare ?n mindre allvarliga brott, s?ger justitieminister Beatrice Ask. Att den som utf?r en sexuell tj?nst befinner sig i en skyddsl?s eller annars utsatt situation, kanske p? grund av att hon eller han ?r ett offer f?r m?nniskohandel, b?r tala f?r en str?ngare bed?mning. Genom den f?reslagna ?ndringen l?mnas tillr?ckligt utrymme f?r att ?ven vid mer allvarliga fall av k?p av sexuell tj?nst ta h?nsyn till omst?ndigheter som talar i sk?rpande riktning.

Lag?ndringen f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved