Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Visma f?rst med st?d f?r landets nya arkivredovisning

2011-03-15

Som f?rsta svenska leverant?r kan Visma erbjuda det IT-st?d som beh?vs f?r en ?verg?ng till statens nya arkivredovisning. L?sningen heter Ciceron Arkivredovisning.

Ett ?ver hundra ?r gammalt s?tt att redovisa arkiv h?ller p? att ers?ttas av ett nytt. Myndigheters handlingar ska enligt de nya f?reskrifterna klassificeras och f?rtecknas efter processerna i myndigheternas egen verksamhet.

Statliga myndigheter ska ha ?verg?tt till den nya redovisningen senast vid ?rsskiftet 2013-2014. M?nga andra organisationer har ocks? p?b?rjat det arbetet.

Insyns- och s?kinstrument
Riksarkivet har tagit fram de nya principerna f?r arkivredovisning, som g?r ut p? att uppr?tth?lla samband mellan verksamhetens processer och dess handlingar. Arkivredovisningen ska vara ett insyns- och s?kinstrumentet f?r att hitta handlingar.

N?r exempelvis ett ?rende registreras hos en myndighet s? ska det relateras till en process. Handlingar ska sedan kunna ?ters?kas utifr?n sin processtillh?righet.

– Regelverket f?r arkivredovisningen ?r komplicerat och kan inte f?rvaltas utan ett IT-st?d. Bland annat ska alla ?ndringar i processkartorna kunna kvalitetss?kras och f?ljas, s?ger Erika Berggren, aff?rsomr?deschef p? Visma Sirius. Med Ciceron Arkivredovisning kvalitetss?kras arkivredovisningens komponenter.

F?ljer hela processen
– N?r ett verksamhetssystem l?mnar ?ver sin information till ett arkiv ?r det oftast f?r sent att l?gga in processkopplingen. Den m?ste skapas redan vid handl?ggningen. Det finns fler sk?l till detta, som att informationen fr?n det att den f?ds ska vara s?kbar utifr?n den nya redovisningen och att aff?rslogiken i verksamhetssystemen p?verkas av relationen till arkivredovisningen, s?ger Erika Berggren.

– Ciceron Arkivredovisning kan styra verksamhetens applikationer genom ?ppna webbtj?nster. D?rmed blir arkivredovisningen det nav i verksamheten som det m?ste vara, s?ger hon.

Styra och f?rb?ttra
Den nya arkivredovisningen utg?r fr?n processkartor. Deras traditionella uppgift har varit att f?rst? verksamheten och utifr?n den kunskapen styra och f?rb?ttra. Arkivredovisningen tillf?r ytterligare en dimension men det ?r samma processer.

– Ciceron Arkivredovisning ?r verktyget f?r att administrera processkartor oavsett f?r vilket syfte de ?r utformade, avslutar Erika Berggren.

• Reglerna f?r arkivredovisning beskrivs i Riksarkivets f?reskrift RA-FS 2008:4. Mer information om den finns p? www.riksarkivet.se/default.aspx?id=11207&refid=4032

F?r mer information kontakta
Erika Berggren, aff?rsomr?deschef Visma Sirius, 0910-58 66 24, erika.berggren@visma.com
Stig Sandstr?m, produkt?gare Visma Sirius, 0910-58 66 34, stig.sandstrom@visma.com,


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved