Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Solvens II beh?ver justeras f?r att fungera i praktiken

2011-03-14

En del problem ?terst?r att l?sa f?r att det nya regelverket Solvens II ska fungera i praktiken. Det visar den femte effektstudien som gjorts av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA. F?rs?kringsbranschen ?r djupt engagerad i arbetet med att f? de sista delarna p? plats. 107 svenska f?rs?kringsbolag deltog i studien. Resultaten visar att den svenska f?rs?kringsbranschen i stort st?r sig v?l.

I effektstudien, den s.k. QIS5, har f?rs?kringsf?retagen gjort en fullskalig bed?mning av de nya solvenskraven f?r den egna verksamheten utifr?n 2009 ?rs siffror. De enskilda f?retagen har l?mnat sina bed?mningar till den nationella tillsynsmyndigheten, som i sin tur l?mnat dessa till den europeiska tillsynsmyndigheten.

Effektstudien har gjort tydligt att det ?vergripande problemet med Solvens II-regelverket ?r att det riskerar att bli alltf?r komplext. Detta reser farh?gor om att regelverket kan bli sv?rt att efterleva, s?rskilt f?r mindre och medelstora f?rs?kringsf?retag.

Resultaten av effektstudien visar att vissa inslag beh?ver ses ?ver f?r att systemet ska fungera i praktiken. Problemen kring l?nga garantier och avgr?nsningen av f?rs?kringskontrakt har tydliggjorts genom studien. F?rs?kringsf?rbundet noterar med tillfredsst?llelse att EU-kommissionen nu uppm?rksammat dessa problem och att de inlett arbetet med att ?tg?rda dem. Detta g?ller ?ven den f?r de svenska skadef?rs?kringsbolagens s? viktiga s?kerhetsreserven.

L?nk till EIOPA-rapporten

L?nk till Finansinspektionens rapport

F?r ytterligare information kontakta:
chefekonom Ellen Bramness Arvidsson, 08-522?785 19.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved