Senaste från forumet
« Gå tillbaka

A-kassa s?tter fiskare i r?vsax

2011-03-15

En fiskare nekades A-kassa f?r att han ?verklagade ett beslut fr?n Fiskeriverket om indragen fiskerilicens.? A-kassans beslut g?r att fiskaren inte kan f?ra en process f?r att r?dda sitt f?retag utan att f?rlora sin inkomst.

?– Fiskaren f?rlorade sin fiskelicens i september och har sedan dess varit arbetsl?s. A-kassan p?st?r att ett ?verklagande ?r en s? kallad ”?tg?rd inom f?retaget” och anser d?rf?r inte att han st?r till arbetsmarknadens f?rfogande, trots att reglerna s?ger att han har r?tt att utf?ra n?dv?ndiga ?tg?rder i verksamheten, s?ger Micha Velasco, f?retagarombudsman vid Den Nya V?lf?rden.?????????????????????????????

– A-kassans tolkning av reglerna inneb?r att fiskaren har satts i en riktig r?vsax. I praktiken kan han inte ?verklaga Fiskeriverkets beslut eftersom han d? st?r utan inkomst. Det ?r oansvarigt av A-kassan att tolka reglerna p? det h?r s?ttet. ?ven f?retagare m?ste ha en r?tt att ?verklaga myndighetsbeslut utan att f?r den skull riskera sin inkomst, s?ger Micha Velasco.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved