Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Dataskydd vid europeiskt polisi?rt och straffr?ttsligt samarbete

2011-03-15

Utredningen om informationsutbyte vid brottsbek?mpning m.m. (Ju 2010:02) har i dag ?verl?mnat delbet?nkandet Dataskydd vid europeiskt polisi?rt och straffr?ttsligt samarbete (SOU 2011:20) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen har f?tt i uppdrag att analysera hur svensk r?tt f?rh?ller sig till best?mmelserna i R?dets rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen f?r polissamarbete och straffr?ttsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet). Utredningen har funnit att rambeslutets regelverk ang?r Kriminalv?rden, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, polisen utom S?kerhetspolisen, Skatteverket, allm?nna domstolar och allm?nna f?rvaltningsdomstolar, Tullverket, ?klagarmyndigheten samt Ekobrottsmyndigheten. F?r att Sverige ska leva upp till best?mmelserna i rambeslutet f?resl?r utredningen att det i svensk r?tt ska inf?ras, dels en ny lag om anv?ndningsbegr?nsningar vid behandling av personuppgifter vid polissamarbete och straffr?ttsligt samarbete inom Europeiska unionen, dels till?gg och ?ndringar i ber?rda myndigheters registerf?rfattningar.

Utredningen har vidare f?tt i uppdrag att analysera om det finns behov av s?rskilda regler om Europolanst?lldas befattning med hemliga uppgifter f?r att svensk r?tt ska vara f?renlig med R?dets beslut 2009/371/RIF om inr?ttande av Europeiska polisbyr?n (Europol). Utredningen har funnit att s? ?r fallet och f?resl?r en ny lag om tystnadsplikt f?r svenska medborgare som ?r eller varit anst?llda vid Europol.

Utredningen forts?tter nu sitt arbete med att se ?ver de regler om sekretess och utbyte av information mellan myndigheter som g?ller n?r myndigheterna samverkar i bek?mpningen av grov organiserad brottslighet. Utredningen ska vara klar den 1 december 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Hans Wikner
utredningssekreterare
031-701 53 63
070-291 30 14

Sten Wahlqvist
s?rskild utredare
08-561 69 466-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisi?rt och straffr?ttsligt samarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/14156/a/162648)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved