Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frukostseminarium 14 april: Konflikt och varum?rke – att f?rst? vad som skapar ”gnissel i maskineriet”

2011-03-15

N?r en verksamhet inte lyckas prestera tillr?ckligt bra eller n?r varum?rket tappar sin lyskraft finns orsakerna ofta att finna internt i verksamheten – i strukturen, kommunikationen och i samspelet mellan m?nniskor.

N?r det uppst?r ”gnissel i maskineriet” har verksamhetens kommunikation i de flesta fall misslyckats. Den frustration som uppst?r tillskrivs ofta individuella egenskaper och tillkortakommanden. Men det ?r s?llan den egentliga orsaken. Ist?llet beror det p? att kommunikationen ?ver tid skapat en f?retagskultur d?r det exempelvis ?r ”normalt” att s?ga en sak, men ist?llet g?ra n?got helt annat. Det kan till exempel handla om att frysa ut m?nniskor som inte delar det som anses politiskt korrekt eller att genom oklara och otydliga uppgifter f?rs?tta m?nniskor i os?kra och otrygga situationer. Det kan ocks? handla om osund intern konkurrens ist?llet f?r att se till vad som ?r b?st f?r helheten.

Kommunikationens uppgift i ett verksamhets- och sociala system ?r att skapa trygghet, f?ruts?gbarhet och p?litlighet. Dessv?rre har det blivit vanligt att kommunikationen ist?llet skapar r?dslor, ?ngest och oro bland medarbetarna. Det beror bland annat p? externa och interna krav p? allt snabbare f?r?ndringar, ledarskap som inte klarar av att g? i takt med kunskaps- och informationssamh?llets f?rv?ntningar p? flexibilitet samt en rigid syn p? befogenheter, ansvar och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Resultatet ?r att en rad verksamheter inte presterar s? bra som de har f?ruts?ttningar f?r att g?ra, att oh?lsa uppst?r och att delar av organisationens medlemmar f?retar sig rena dumheter i jakten p? makt, bekr?ftelse och f?rtj?nstm?jligheter. Emellan?t sanktioneras d?liga beteenden av den h?gsta ledningen f?r personen ”presterar ju och levererar resultat”. Fr?gan ?r bara vilka resultat och med vilka konsekvenser.

P? seminariet kommer vi ge exempel p? hur man b?r kommunicera i en verksamhet 2011 f?r att skapa s?kerhet och trygghet. Vi kommer ocks? att beskriva andra viktiga och direkt avg?rande delar och funktioner inom en verksamhet som m?ste fungera f?r att det inte ska uppst? gnissel, n?got som snabbt kan resultera i att b?de det individuella och f?retagsrelaterade varum?rket eroderar och att verksamheten d?rigenom p?b?rjar en kostsam ?kenvandring.

Seminariet leds av:

Sture Johansson, VD f?r Hamrin & Partners. Marknadsekonom, med inriktning p? varum?rke. Master inom organisation och ledarskap. Gedigen och l?ng erfarenhet i roller som personalchef, marknadschef, VD och styrelseordf?rande. Sture ?r f?rutom konsult ocks? uppskattad f?rel?sare och skribent.Hamrin & Partners ?r experter p? att utveckla era aff?rs- och verksamhetsplaner. I praktiken inneb?r det att vi utg?r ett st?d i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera din verksamhets strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Vi s?kerst?ller att orden snabbare blir till handling och att du kan r?kna hem effekterna av dina prioriterade aktiviteter. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framf?rallt en effektivare verksamhet, uth?lligare vinst och ett starkare varum?rke.

Datum: Torsdagen den 14 april 2011

Tid: 07.30-08.00 Frukostbuff?

08.00-09.00 Seminarium

Plats: Frejgatan 32, Stockholm (n?ra Odenplan)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved