Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vinstf?rdelning vid expropriation

2011-03-15

Regeringen ger en s?rskild utredare i uppdrag att f?resl? regler om vinstf?rdelning vid expropriation. Avsikten ?r att ytterligare ers?ttning ska betalas n?r en fastighet tas i anspr?k med tv?ng f?r vinstdrivande verksamhet. En s?dan reform kommer att leda till ett r?ttvisare ers?ttningssystem samt en f?rst?rkning av ?gander?tten.

Genom expropriation och andra s?dana f?rfoganden kan fastigheter tas i anspr?k f?r att angel?gna samh?llsprojekt ska kunna genomf?ras. Detta ?r en mycket ingripande ?tg?rd f?r fastighets?garen. Han eller hon blir av med hela eller delar av fastigheten eller m?ste t?la att den belastas med ledningsr?tt eller liknande.

Regeringen har tidigare ?stadkommit en ut?kad r?tt till ers?ttning vid expropriation m.m. De nya reglerna tr?dde i kraft den 1 augusti 2010 och innebar en h?jning av ers?ttningsniv?erna. Regeringen forts?tter nu arbetet med att reformera ers?ttningsreglerna.

Allt fler expropriationer sker i privat regi. Det f?rekommer ocks? att exproprierade fastigheter anv?nds i kommersiell verksamhet, dvs. skapar vinst f?r den som har tagit fastigheten i anspr?k. Den tidigare fastighets?garen f?r i princip inte del av denna vinst. Detta kan upplevas som or?ttvist.

- Ers?ttningen b?r best?mmas p? ett s?tt som ?r r?ttvist - ?ven ur fastighets?garens perspektiv. Det inneb?r att man vid ers?ttningsbest?mningen b?r kunna ta h?nsyn till om fastigheten ?r avsedd att generera vinst efter expropriationen, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen har mot denna bakgrund beslutat att en s?rskild utredare ska f?resl? en ordning f?r vinstf?rdelning vid expropriation och andra s?dana f?rfoganden. Tanken ?r att fastighets?garen genom ytterligare ers?ttning ska f? del av den nytta som tv?ngsf?rv?rvaren har av att fastigheten anv?nds i vinstdrivande verksamhet. H?jd ers?ttning inneb?r ?ven att ?gander?tten f?rst?rks.

Utredare ?r f.d. lagmannen Jan Alv?. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2012.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2011:20 Vinstf?rdelning vid expropriation (http://www.regeringen.se/sb/d/14155/a/163468)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved