Senaste från forumet
« Gå tillbaka

- Riskerna f?r ensamarbetande

2011-03-16

- S? l?nge kontanter f?rekommer kvarst?r risken f?r r?n! Nya tekniska l?sningar f?r hanteringen av kontanter och en allm?n ?versyn av ensamarbetandes arbetsmilj? ?r ett minimikrav som vi nu lyckats f? geh?r f?r i riksdagen. Det s?ger riksdagsledamot Maria Stenberg (s) ledamot i arbetsmarknadsutskottet med anledning av de senaste veckornas dramatiska bussr?n i Lule?.

?

- P? v?rt initiativ har vi socialdemokrater- utifr?n ett f?rslag utarbetat tillsammans med v och mp i arbetsmarknadsutskottet -?nyligen??f?tt en majoritet i riksdagen med p? en rad f?rslag som handlar om f?rb?ttringar f?r just ensamarbetande.??Vi fick ocks? bifall p? v?rt f?rslag till lag om sluten kontanthantering.

?

- Det ?r inte bara det att ensamarbete – och d? s?rskilt i kombination med kontanthantering ?kar risken f?r hot och v?ld – omfattningen har de senaste ?ren dessutom ?kat kraftigt. Det s?ger Maria Stenberg och pekar p? det f?rslag som riksdagen godk?nt och som inneb?r att Arbetsmilj?verket nu f?r i uppdrag att revidera f?reskrifterna om ensamarbete.

?

-Ett viktigt steg i arbetet f?r att f?rb?ttra arbetsmilj?n ?r ocks? att riksdagen r?stade ja till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. F?r s? l?nge det finns kontanter s? finns risken f?r r?n, hot och v?ld. Det s?ger??Maria Stenberg och menar att det l?ngsiktigt allm?nt kr?vs??kraftsamling kring arbetsmilj?fr?gorna.

- Vi har inte l?ngre n?got samlat organ f?r arbetslivsforskning och ?rf?r inte heller n?gon samlad bild av nya kunskaper och r?n. Kontakten mellan forskare och arbetsmarknad m?ste st?rkas!, konstaterar Maria Stenberg.

Se? bet?nkande och beslut?>>> Se motionen?>>>> F?r mer information

Maria Stenberg

Riksdagsledamot

Ordf?rande f?r

LO i Norrbotten

070 222 18 06

?

v?nliga h?lsningar
Agnes Sz?gi
agnes.szogi@socialdemokraterna.se
070 520 40 66
www.socialdemokraterna.se/norrbotten


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved