Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ans?kan om slutf?rvar f?r anv?nt k?rnbr?nsle m.m. inl?mnad till milj?domstolen[2011-03-16] Nacka tingsr?tt

2011-03-16

Milj?domstolen vid Nacka tingsr?tt har den 16 mars 2011 tagit emot en ans?kan fr?n Svensk K?rnbr?nslehantering AB om tillst?nd enligt milj?balken till att bygga ett slutf?rvar f?r anv?nt k?rnbr?nsle vid Forsmark i ?sthammars kommun. Ans?kan omfattar ?ven tillst?nd till mellanlagring och kapsling av anv?nt k?rnbr?nsle i Oskarshamns kommun.


Enligt milj?balken ?r det regeringen som ska avg?ra om verksamheten ska till?tas eller inte. Milj?domstolen kommer nu att granska ans?kan och bereda myndigheter, organisationer samt ber?rd allm?nhet tillf?lle att yttra sig. N?r m?let ?r tillr?ckligt utrett kommer milj?domstolen att med eget yttrande avseende till?tligheten l?mna m?let till regeringen f?r pr?vning.

F?r mer information kontakta:
Johan Svensson
r?dman
08-561 657 03


Jan-Olof Arvidsson
milj?r?d
08-561 657 10


Anna-Pia Johansson
beredningsjurist
08-561 656 81


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved