Senaste från forumet
« Gå tillbaka

UKRAINA: Afghanska medborgare misshandlade av gr?nsvakter

2011-03-17

Amnesty f?rd?mer misshandeln av ?tta?afghanska medborgare som ska deporteras fr?n Ukraina. De ?tta afghanerna har slagits av gr?nsvakter, nekats tillr?cklig mat, vatten och h?lsov?rd. ?

M?nnen har suttit i f?rvar p? Boryspil-flygplatsen i Kiev i tre dagar. K?llor har uppgett till Amnesty att n?gra av dem har skadats s? allvarligt av misshandeln att de inte kan ligga ner.

- Ukrainska myndigheter m?ste stoppa dessa deportationer. De m?ste ocks? tygla sina gr?nsvakter, samt f?rse m?nnen med den sjukv?rd, mat och vatten som de har r?tt till enligt internationell r?tt. De f?rf?rliga uppgifterna om misshandeln av f?ngarna m?ste utredas omg?ende, s?ger?Andrea Huber, bitr?dande chef f?r Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

N?gra av m?nnen har ans?kt om asyl i Ukraina, men f?tt avslag. De har inte kunnat ?verklaga beslutet, vilket strider mot Ukrainas skyldigheter enligt asylr?tten. ?

Afghanerna har uppgett att de inte haft tillg?ng till tolk, varken n?r de ans?kte om asyl eller under deportationsprocessen. De h?vdar ocks? att de tvingats att skriva under dokument p? ett spr?k de inte f?rstod, samt att n?gra av dem inte var n?rvarande under f?rh?ren om deras ans?kan.?

- Dessa personer b?r inte?deporteras?f?rr?n de har givits r?tten att ?verklaga beslutet p? sin ans?kan, i linje med Ukrainas nationella och internationella ?taganden, s?ger?Andrea Huber.?

Amnesty uppmanar ocks? Ukrainas myndigheter att garantera de f?ngslade m?nnens r?tt till advokat och kontakt med FN:s flyktingorgan, UNHCR.?

Sex andra m?n som greps tillsammans med gruppen har under de tv? senaste dagarna deporterats till Afghanistan, inklusive en ensamkommande minder?rig. Enligt uppgifter ska n?gra av m?nnen ha reagerat p? vakternas misshandel genom att skada sig sj?lva, men de deporterades trots detta.

--
Malin Eriksson
vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved