Senaste från forumet
« Gå tillbaka

H?gsta f?rvaltningsdomstolen

2011-03-17

H?gsta f?rvaltningsdomstolen har i en dom i dag fastst?llt regeringens beslut den 3 september 2009 att till?ta byggandet av motorv?gen F?rbifart Stockholm mellan Kungens Kurva och H?ggvik.

Regeringens beslut inneb?r att regeringen med st?d av 17 kap. milj?balken till?ter att v?gen byggs inom en korridor som pekas ut i beslutet. V?gen ska till stor del g? i tunnlar. V?gens exakta str?ckning inom korridoren ska best?mmas senare.

Domen har meddelats i ett m?l om r?ttspr?vning. En r?ttspr?vning kan ske av vissa beslut av regeringen p? ans?kan av enskilda som ber?rs av beslutet och av milj?organisationer. R?ttspr?vningen inneb?r att domstolen pr?var lagligheten av regeringens beslut. N?gon bed?mning av beslutets l?mplighet g?rs allts? inte. H?gsta f?rvaltningsdomstolen ska upph?va regeringens beslut om?
.?beslutet strider mot n?gon r?ttsregel p? det s?tt som s?kandena angett eller
.?det klart framg?r av omst?ndigheterna att beslutet p? annat s?tt strider mot n?gon r?ttsregel.

I detta fall ans?kte n?gra fastighets?gare p? Lov?n och flera milj?organisationer om r?ttspr?vning.

H?gsta f?rvaltningsdomstolen fann att regeringens beslut inte stred mot aktuella r?ttsregler.


F?r mer information kontakta:

Justitiesekreteraren Hans ?jemark tel. 08-561 677 19
Justitier?det Karin Almgren tel. 08-561 676 28

F?r mer information kontakta:
Hans ?jemark
Justitiesekreterare
08-561 677 19


Karin Almgren
Justitier?d
08-561 676 28


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved