Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Avskaffa kontanterna och bli Kontantsmart!

2011-03-17

Avskaffa kontanterna och bli Kontantsmart!

?

Anv?ndningen av olika slags betalkort har ?kat snabbt p? senare ?r. ?nd? g?rs fortfarande mycket av betalningarna med kontanter. Detta ?r problematiskt och dyrt f?r samh?llet och konsumenterna. V?r ?trygghet s?tts p? spel och milj?n p?verkas negativt. Vi m?ste d?rf?r vara beredda att ?ndra v?ra betalbeteenden och inse att vi alltmer s?llan ?r i behov av kontanter. De stora vinnarna i kontantekonomin ?r de som ?gnar sig ?t olika former av olaglig verksamhet, alltifr?n skattebrott till v?rdetransportr?n. F?rlorarna ?r alla andra.

?

Svenskarna borde anv?nda mindre kontanter och mer kort f?r betalningar, det skulle alla vinna p?. Det har upprepats flera g?nger den senaste tiden. Vad ?r d? problemet med ett f?r stort kontantanv?ndande?

S?kerheten; Det ena problemet ?r att kontanter inbjuder till r?n. Det g?ller s?v?l enskilda personer ute p? gatan som butiker, banker och inte minst v?rdetransporter. Det m?nskliga lidande som r?n oftast f?r med sig ger upphov till stora kostnader ut?ver de v?rden som r?net i sig innefattar. Dessutom sker dyra investeringar i form av de omfattande s?kerhetsarrangemang banker och v?rdetransportbolag tvingas investera i. Efter ett r?n uppst?r dessutom kostnader f?r samh?llet i form av polisinsatser, r?ttsprocesser osv.


Milj?n; Ytterligare ett problem ?r den negativa p?verkan kontanter har p? milj?n som f?r de flesta s?kert k?nns logiskt. Mer specifikt visar ett examensarbete fr?n KTH att anv?ndningen av kort har h?lften s? stor p?verkan p? v?xthuseffekten som kontanter. Vidare ger kortanv?ndningen 3 ggr mindre bidrag till ?verg?dningen.

Kostnader; Hela den hantering som omg?rdar kontantanv?ndningen inneb?r naturligtvis kostnader; enligt Riksbanken handlar det om cirka 11 miljarder kr per ?r, vilket motsvarar en tredjedel av statens kostnader f?r hela r?ttsv?sendet. Kostnaderna delas mellan olika akt?rer som banker, s?kerhetsbolag, handel osv och drabbar i slut?ndan m?nga kunder.

?

Sist men inte minst ?r det givetvis ett problem f?r samh?llet att en tj?nst l?mpar sig s? pass bra f?r skattefusk, penningtv?tt och annan kriminell verksamhet.

?

Bli kontantsmart!

En drastisk l?sning f?r att komma ?t problemen skulle vara att avskaffa kontanter helt och h?llet. Men det ?r knappast ett realistiskt eller ens ?nskv?rt alternativ. F?r det f?rsta ?r kontanter ett praktiskt och effektivt betalningsmedel n?r det handlar om sm? belopp. F?r det andra kommer kontanter att under ?versk?dlig framtid vara viktiga att ha tillg?ng till om det intr?ffar allvarliga st?rningar i samh?llet som sl?r ut den infrastruktur – elf?rs?rjning, telekommunikationer osv – som kr?vs f?r att kortbetalningarna ska kunna fungera. Idag finns m?nga bra alternativ till kontanter. Det handlar mycket om att ?ndra ett beteende.

?

Under flera ?r har Trygghetsforum arbetat med att skapa ett tryggt Skellefte?, bland annat genom att jobba med kontanthanteringen som sker under parollen ”G?r inga tjuvar”. Trygghetsforum best?r av flera akt?rer i v?rt lokala samh?lle, Kommun, Polis, handel, alla banker, fackf?rbund med flera. Detta har gett mycket bra resultat och vi har en mycket trygg kommun att bo och verka i. Trygghetsforum i Skellefte? vill med anledning av detta arbete g?ra ett upprop till samtliga kommuninv?nare att hj?lpa oss skapa ett ?nnu tryggare Skellefte?. Under maj m?nad genomf?rs en t?vling ”Lev kontantfritt”. Anm?lan sker genom Kommunens hemsida.

Genom att minska p? kontanterna hoppas vi p? att minska riskerna f?r konsumenten, butiks- och bankpersonal, v?rdetransporter med flera och naturligtvis minska m?jligheterna f?r tjuven.

?

Trygghetsforum i Skellefte?

?

Vid fr?gor kontakta:

Eva ?berg ?str?m, Polisen 070-2140776

Mattias K?ller, FRIS/kommunen 070-6610291


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved