Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Riks?klagaren ?verklagar uppm?rksammad sexualbrottsdom

2011-03-18

Riks?klagaren har ?verklagat hovr?ttsdomen i det m?l som g?ller en ung flicka som haft samlag mot betalning i Malm?.

Riks?klagaren yrkar att en av de ?talade m?nnen d?ms f?r v?ldt?kt mot barn, eftersom han anser att mannen – som hade samlag med den d? 14-?riga flickan flera g?nger – har haft sk?lig anledning att anta att flickan inte fyllt 15 ?r. Malm? tingsr?tt d?mde mannen f?r v?ldt?kt mot barn, medan hovr?tten ogillade ?talet och menade att mannen inte hade varit i s? h?g grad oaktsam i f?rh?llande till flickans ?lder att han kunde d?mas f?r brottet.

Enligt best?mmelserna i brottsbalken (6 kap. 13 ?) finns det inget krav p? full k?nnedom om den unga personens ?lder. Syftet med best?mmelsen, skriver riks?klagaren, ?r att g?rningsmannen ”inte ska kunna undg? ansvar genom att h?nvisa till att han inte haft s?ker k?nnedom om barnets verkliga ?lder”. I det h?r fallet menar riks?klagaren att det funnits en s? pass stor os?kerhet om flickans ?lder att mannen borde ha avst?tt fr?n samlag med henne.

– Det ?r viktigt att det finns en tydlighet i hur fr?gan ska bed?mas. I det h?r m?let har domstolarna kommit till olika bed?mningar p? i stort sett samma material. Det saknas direkt v?gledande r?ttspraxis om hur best?mmelsen ska till?mpas och d?rf?r har jag ?verklagat hovr?ttsdomen i den delen, s?ger riks?klagare Anders Perklev.

?vriga delar av domen ?verklagas inte. H?gsta domstolen ?r en renodlad prejudikatinstans och omst?ndigheterna ?r s?dana att m?let i ?vrigt inte?bed?ms l?mpligt f?r en pr?vning d?r. Det ?r fr?mst fr?gor d?r det finns behov av v?gledande uttalanden f?r r?ttstill?mpningen som l?mpar sig f?r pr?vning i H?gsta domstolen. Det inneb?r att det inte ?r ett tillr?ckligt sk?l f?r ?verklagande att det finns anledning att g?ra en annan bed?mning ?n hovr?tten, i och f?r sig.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved