Senaste från forumet
« Gå tillbaka

USA:Delstater planerar att inskr?nka arbetares r?ttigheter

2011-03-18

Amnesty har uppmanat flera delstater i USA att ?verge planer p? lagstiftning som drastiskt skulle inskr?nka arbetares r?ttigheter.

Delstaterna, som inkluderar Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Mexico, Ohio, Oklahoma och Tennessee, har lagt fram lagf?rslag som kraftigt begr?nsar kollektiva f?rhandlingsr?ttigheter f?r medlemmar i fackf?rbund. Ett liknande lagf?rslag antogs i Wisconsin f?rra fredagen.

- Guvern?rerna m?ste dra tillbaka st?det f?r dessa lagf?rslag, d? de bryter mot internationell r?tt.?USA har en skyldighet att uppr?tth?lla amerikanska arbetares r?ttigheter, inklusive den specifika r?tten att organisera sig och f?rhandla kollektivt, s?ger Shane Enright, Amnestys r?dgivare i fackliga fr?gor.

Guvern?ren i Wisconsin, Scott Walker, undertecknade f?rra fredagen ett lagf?rslag som underminerar m?jligheten f?r fackf?rbund inom offentlig sektor att skydda arbetare. Genom att begr?nsa avtalsr?ttigheter till att endast omfatta l?ner, tar lagen n?stan helt bort r?tten till kollektiva f?rhandlingar f?r de flesta offentligt anst?llda.

- Lagen i Wisconsin ?r en symbol f?r en mer omfattande attack mot fackf?rbund i USA, d?r arbetare uts?tts f?r v?ldsamma angrepp fr?n myndigheter.?M?nga arbetare har det redan k?mpigt p? grund av den ekonomiska krisen. Dessa lagar kommer att underminera fundamentala m?nskliga r?ttigheter och skyddet f?r arbetstagares r?ttigheter. R?ttigheter som i allra h?gsta grad beh?vs f?r att garantera att anst?llda inte blir dem som f?r betala det h?gsta priset f?r krisen, s?ger Shane Enright.?

Bakgrund:
Enligt internationell r?tt har alla arbetare en m?nsklig r?ttighet att organisera sig och f?rhandla kollektivt.?
Dessa r?ttigheter ?r fundamentala f?r f?rverkligandet av andra r?ttigheter, samt garanterade i den universella deklarationen om de m?nskliga r?ttigheterna, den internationella konventionen om civila och politiska r?ttigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella r?ttigheter, migrantarbetarkonventionen, samt ILO-konventioner (International Labour Organisation).?


--?
Malin Eriksson
vik. pressekreterare

Press Officer


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved