Senaste från forumet
« Gå tillbaka

HH Vagt ?ter modernast i Danska marknaden med GuardTools?

2011-03-24

G?teborg, 22:e Mars 2011. Det Danska s?kerhetsbolag HH Vagt har idag tagit ett beslut f?r att investera i GuardTools?. Med GuardTools? kommer HH Vagt bef?sta och f?rst?rka sin ledande position inom vaktbranschen i Danmark. De forts?tter d?rmed att utmana b?de de stora och sm? konkurrenterna att h?lla r?tt hastighet i f?rnyelse av en industri som b?r t?la stark f?r?ndring.

”Jag fick g?shud f?rsta g?ngen jag blev introducerad till GuardTools?”, s?ger Kim Elles?, s?ljchef och aff?rsutvecklare hos HH Vagt. ”Och nu, efter 3 m?nader av gediget testande och anv?ndning hos v?ra befintliga kunder, visar det sig att den k?nslan var helt r?tt”. Hans kollega Henrik Kirkestrup, driftchef f?r HH Vagt, l?gger till, ”vi har br?nt oss tidigare p? vad som lovades vara liknande l?sningar. Men ingen h?ll m?ttet och GuardTools? ?r helt enkelt den b?sta och enda l?sningen i sin klass”.

”Det ?r fantastiskt att f? arbeta med HH Vagt i Danmark”, s?ger Peter Andreasson, grundare och aff?rsutvecklare f?r Blue Mobile Systems. ”Jag ?r s? tacksam att vi med bra hj?lp av Svenska kunder har kommit i kontakt med just den mest ledande spelare inom den Danska Marknaden! GuardTools? kommer att ge HH Vagt stora aff?rs f?rdelar och ?ka deras f?rspr?ng inom den Danska marknaden och ?ppnar ?ven upp till aff?rer st?rre ?n bara det”.

HH Vagt anses vara den fr?mste pionj?ren bland alla vaktbolag i den Danska marknaden. Detta f?ljer deras strategi som har som m?l att helt enkelt vara det mest moderna bolag i branschen f?r att s?kerst?lla att deras kunder alltid har de allra b?sta och mest effektiva l?sningar. Detta samtidigt som 17 ?rs erfarenhet i branschen och s?rskild utvalda medarbetare ser till att alla leveranser h?ller h?gsta kvalitet. Med utg?ngspunkt fr?n driftcentralen i Taastrup kan HH Vagt erbjuda v?ldigt n?ra kontakter till 90% av alla potentiella kunder p? Sjaelland och Stor-K?penhamn.

Blue Mobile Systems har utvecklad GuardTools? som ?r ett unikt framtaget och anpassat IT-baserat verksamhetsst?d f?r bevakningsbolag som vill effektivisera och kvalitetss?kra sin operativa k?rnverksamhet. GuardTools? knyter samman ett aff?rsfl?de mellan operativ station?r personal, v?ktare i f?lt och bevakningsbolagets slutkunder. GuardTools? best?r av 3 applikationer: GuardTools? Mobile f?r v?ktaren i f?ltet, GuardTools? Web som erbjuder slut-kunder riktigt risk management genom total insyn i alla historiska data samt GuardTools? Office som erbjuder verksamhetsst?det till arbetsledningen i vaktbolag.

F?r mera information:

Henrik Hjort, Direkt?r, HH Vagt A/S

Phone: +45 59 451 407?? ? ? ? ? ? ? E-mail: bogholderi@hhvagt.dk

Leo de Meere, VD, Blue Mobile Systems

Phone: +46 31 780 2069????????????? E-mail: leo.demeere@bluemobilesystems.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved