Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kyrkan kan bidra till att st?rka minoritetsspr?ken

2011-03-20

Departementssekreterare Kaisa Syrj?nen Schaal f?rel?ste p? Nationellt forum f?r flerspr?kig kyrka i Sundsvall i helgen. Bild: Kristiina Ruuti

Svenska kyrkan kan bidra till att statusen f?r minoritetsspr?ken h?js. Kaisa Syrj?nen Schaal fr?n Arbetsmarknadsdepartementet betonade kyrkans roll som kulturb?rare. Hon f?rel?ste vid Nationellt forum f?r flerspr?kigt arbete som h?lls i Sundsvall i helgen.

Nationellt forum samlade?f?r f?rsta g?ngen romer, samer, sverigefinnar och teckenspr?kiga i Svenska kyrkan till gemensamma ?verl?ggningar. Av Sveriges fem officiella minoritetsspr?k anv?nds finska av en relativt stor grupp sverigefinnar medan till exempel de mindre samiska varieteterna och romani chib ?r hotade spr?k.

-??F?r dem ?r l?get ?r akut. Allt f?rre talar spr?ken som man inte f?r vidare, eftersom spr?ket inte har haft ett v?rde i majoritetens ?gon. Det har s?rskilt g?llt samer och tornedalingar, s?ger Kaisa Syrj?nen Schaal, departementssekreterare p? Arbetsmarknadsdepartementet, om de ”dom?nf?rluster” som kan drabba ett spr?k som till slut bara talas i hemmet eller p? fritiden men inte i arbetet eller i kontakt med myndigheter.

-??Samh?llet blir fattigare n?r allt f?rre talar spr?ken som ?r en del av Sveriges kulturarv, s?ger hon.

F?rsamlingen samtalspartner
Kaisa Syrj?nen Schaal menar att Svenska kyrkan kan spela en viktig roll i revitaliseringen och i utvecklandet av minoritetsspr?ken. Inte minst ?vers?ttningarna av de kyrkliga b?ckerna, som psalmboken och gudstj?nstordningarna, bidrar till att spr?ken kan anv?ndas och berikas i det offentliga rummet. F?rsamlingen kan ocks? vara en viktig samtalspartner n?r kommuner kartl?gger minoriteternas behov av offentlig service enligt den nya minoritetsspr?klagen fr?n 2010, menar hon.

Svenska kyrkan ?r flerspr?kig
Nationellt forum, som f?rsta g?ngen samlade de spr?kliga minoriteterna inom Svenska kyrkan, behandlade ocks? ett policyprogram, ”Flerspr?kig kyrka”. Enligt programf?rslaget ska Svenska kyrkan kunna bejaka sin flerspr?kighet med befintliga resurser – genom att till exempel ta tillvara medarbetarnas spr?kkompentens och kulturbakgrund.

I Sundsvall firades gudstj?nster med de olika minoritetsgruppernas spr?k och kulturella inslag. Dagarna inleddes med en tecknad gudstj?nst med s?ng p? teckenspr?k. P? kv?llen firades gudstj?nst p? samiska och n?sta morgon p? finska och me?nkieli. Nationellt forum avslutades med en flerspr?kig m?ssa med biskoparna, Tuulikki Koivunen Bylund och Hans Stiglund, som b?da talar finska respektive me?nkieli.

Presskontakt Svenska kyrkan: Kristiina Ruuti, 070-5763998


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved