Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sten Nordin: tryggare motionssp?r f?r stockholmarna

2011-03-20

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarr?det Sten Nordin (M)

Varannan stockholmare avst?r fr?n att r?ra sig ute p? allm?nna platser n?r det ?r m?rkt. Det visar den senaste medborgarunders?kning fr?n Stadsledningskontoret. Nu startar Fortum i samarbete med Stockholms stad och Svenska Friidrottsf?rbundet en satsning p? att f?rl?nga m?jligheterna till motion under ?ret genom f?rb?ttrad belysning i motionssp?r. Initiativet Ljusruset ska skapa tryggare milj?er f?r motion.

Fortum har sedan flera ?r tillbaka ett l?ngsiktigt samarbetsprojekt med Stockholms Stad f?r att f?rb?ttra belysningen staden p? m?rka och otrygga platser. Under konceptet Ljusruset ska nu projektet utvecklas. Tillsammans med Friidrottsf?rbundet g?rs nu en satsning p? att f?rb?ttra f?ruts?ttningar f?r trygg vardagsmotion, bland annat genom effektivare belysning av motionssp?r.

– Vi har m?rkt ett v?xande intresse hos stockholmarna f?r att motionera och vi vill fr?mja m?jligheten att ut?va idrott och friluftsliv. Det ska finnas goda f?ruts?ttningar f?r motion s?v?l inomhus som utomhus och under alla ?rstider, spontant eller organiserat. Vi jobbar d?rf?r f?r att trygghetsanpassa motionssp?r och vi ser Ljusruset som ett bra initiativ i linje med stadens m?ls?ttningar p? omr?det, s?ger Sten Nordin (M), finansborgarr?d i Stockholms stad.

– Vi vill ?ka belysningen i motionsomr?den s? att stockholmarna ska k?nna sig tryggare n?r de ska r?ra p? sig utomhus. Genom att bidra med v?r kompetens inom belysning och energieffektivisering kan vi f?rb?ttra exempelvis elljussp?r och d?rmed s?nka energif?rbrukningen och minska milj?p?verkan. Tillsammans med Stockholms stad och Friidrottsf?rbundet vill vi bidra till en ljusare, tryggare och mer h?lsosam stad, Per Langer Vd, Fortum Sverige.

– Alla ska kunna utnyttja det offentliga rummet oavsett tid eller plats. F?rbyggande ?tg?rder beh?vs f?r att skapa trygghet och d?r ?r belysning en av flera viktiga aspekter, s?ger Magnus Lindgren, generalsekreterare f?r stiftelsen Tryggare Sverige och forskare.

Som f?rsta steg inom konceptet Ljusruset arrangeras ett lopp den 14 april d?r tre motionsslingor t?vlar om b?ttre och effektivare belysning. Genom att st?lla upp i loppet kan vem som helst hj?lpa till att lysa upp n?got av slingorna ?lvsj?sp?ret, Grimstasp?ret i H?sselby/V?llingby eller Granholmsp?ret i J?rva. Ambassad?rer f?r respektive lopp ?r Yannick Tregaro, systrarna Kallur och Mustafa Mohamed. De som motionerar p? andra platser i Stockholm uppmuntras alla att tipsa om andra motionsrundor, d?r det kan beh?vas f?rb?ttrad belysning. Under kampanjperioden kan man nominera platserna. P? Facebook kan alla visa sitt st?d f?r tryggare motionsomr?den genom att gilla initiativet.

I Stockholm finns m?nga motionssp?r, parker och andra gr?nomr?den. Stadskontorets senaste medborgarunders?kning visar att varannan stockholmare avst?r fr?n att r?ra sig ute n?r m?rkret faller. Speciellt kvinnor kan k?nna sig otrygga att r?ra sig ute. Den nya satsningen ska skapa fler trygga milj?er f?r motion oavsett tid p? dygnet. Stiftelsen Tryggare Sverige ing?r nu i referensgruppen f?r belysningsprojektet och ser mycket positivt p? Ljusruset.

L?s mer om projektet och om deltagandet i Ljusruset: www.fortum.se/ljusruset

Gilla initiativet och st?d satsningen p? tryggare motionsomr?den: www.facebook.com/ljusruset

Rapporten – Medborgarunders?kning, 2010, Stadsmilj? http://www.stockholm.se/PageFiles/199661/Medborgarunders%c3%b6kning%20stadsmilj%c3%b6%202010%20staden%20totalt.pdf

Presskontakt Sten Nordin:
Oliver Carr?, pressansvarig, via pressjour 08-508 29 222


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved