Senaste från forumet
« Gå tillbaka

INDIEN Hundratals frihetsber?vas varje ?r utan ?tal eller r?tteg?ng

2011-03-21

Amnesty sl?pper i dag en rapport som visar hur den indiska delstaten Jammu och Kashmir varje ?r h?ller hundratals personer f?ngslade utan ?tal eller r?tteg?ng.?

Rapporten,?A 'Lawless Law': Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act, dokumenterar hur delstatens lag om allm?n s?kerhet (Public Safety Act) anv?nds f?r l?ngvariga frihetsber?vanden av personer som inte kan st?llas inf?r r?tta p? grund av brist p? bevis.


Antalet personer som under de senaste tv??rtiondena?h?llits f?ngslade med h?nvisning till PSA uppskattas till mellan 8 000-20 000.

- Myndigheterna i Jammu och Kashmir anv?nder PSA som en "sv?ngd?rr" f?r att kunna h?lla personer f?ngslade som de antingen inte vill eller kan d?ma genom annan lagstiftning, s?ger Sam Zarifi, chef f?r Amnestys Asienavdelning.?

- Hundratals personer grips varje ?r p? falska grunder och m?nga av dem l?per extra stor risk f?r att uts?ttas f?r tortyr och andra former av misshandel, s?ger Sam Zarifi.

De personer som uts?tts inkluderar politiska ledare och aktivister, personer som misst?nks vara medlemmar eller anh?ngare till v?pnade oppositionella grupper, advokater, journalister, demonstranter och ?ven barn. M?nga g?nger h?mtas de f?r "inofficiella" f?rh?r och f?r d? varken tr?ffa advokat eller anh?riga.?

Amnestys utredning visar hur implementeringen av PSA m?nga g?nger ?r godtycklig och kr?nkande. M?nga av dem som grips med h?nvisning till lagen har inte beg?tt n?got erk?nt kriminellt brott, men kan komma att sitta f?ngslade i upp till tv? ?r. H?gsta domstolen i Indien har beskrivit administrativ internering, inklusive PSA, som en "lagl?s lag".?

- De som grips har ingen tillg?ng till juridiska ombud och kan inte ifr?gas?tta gripandet p? ett meningsfullt s?tt. N?r de v?l sl?pps fria kan de heller inte ans?ka om uppr?ttelse eller kompensation f?r det or?ttvisa frihetsber?vandet, s?ger Sam Zarifi.?

Amnesty erk?nner indiska myndigheters r?tt och skyldighet att f?rsvara och skydda sin befolkning fr?n v?ld. Detta m?ste dock genomf?ras?inom ramarna f?r internationell r?tt och?p? ett s?tt som inte kr?nker de m?nskliga r?ttigheterna.

- Indiens regering m?ste arbeta aktivt f?r att myndigheter i Jammu och Kashmir upph?ver PSA, s? det avskyv?rda systemet med administrativ internering upph?r en g?ng f?r alla, s?ger Sam Zarifi.?

Amnesty kr?ver att regeringen i Jammu och Kashmir:- Upph?ver PSA och slutar med administrativa interneringar, sl?pper alla f?ngar eller ?talar dem f?r erk?nda brott i r?ttvisa och korrekta r?tteg?ngar.? - Upph?r med olagliga frihetsber?vanden och inf?r garantier f?r att gripna personer ?talas omg?ende, f?r tr?ffa anh?riga, juridiska ombud, samt att medicinska unders?kningar genomf?rs i erk?nda h?kten i v?ntan p? r?tteg?ng.

Amnesty kr?ver att regeringen i Jammu och Kashmir, samt Indiens nationella regering:- Genomf?r en oberoende, opartisk och helt?ckande utredning av?anklagelserna?om ?vergrepp mot f?ngar och deras familjer. Inklusive anklagelserna om tortyr och annan misshandel, samt att f?ngar nekats bes?k och sjukv?rd. Resultaten av utredningen ska g?ras offentliga och de ansvariga m?ste st?llas till svars.?

Amnesty kr?ver att Indiens regering:- Bjuder in och st?djer bes?k fr?n FN-tj?nstem?n, inklusive FN:s s?rskilda rapport?r om tortyr och FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsber?vanden.

L?s rapporten i relaterade dokument.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved