Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Allvarlig brottsmisstanke mot f d timanst?lld

2011-03-22

Institutionschefen p? ett av ungdomshemmen som Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar f?r polisanm?lde i januari en timanst?lld man f?r sexuellt ofredande av en 14-?rig flicka. Polisen misst?nker honom nu f?r v?ldt?kt mot barn.

Mannen och flickan ber?ttade i januari var f?r sig samma h?ndelsef?rlopp. Vad som framkom d? r?ckte f?r att mannen med omedelbar verkan fick sluta sin timanst?llning hos SiS. Institutionschefen anm?lde det intr?ffade till socialtj?nsten och till polisen.

Det som framkommit i polisutredningen har emellertid medf?rt att ?klagaren rubricerar det misst?nkta brottet som v?ldt?kt mot barn.

- Det ?r uppr?rande, bara att det finns s?dana misstankar mot n?gon som jobbar hos oss. SiS ska ta hand om och erbjuda de ungdomar som kommer till oss en trygg och s?ker milj?. Och det g?r vi, vill jag ?nd? framh?va, s?ger Jesper Svedberg, chef f?r M?lardalsregionen p? SiS.

Socialstyrelsen har granskat fallet och hur anst?llningen av den timanst?llde gick till. Den timanst?llde b?rjade arbeta p? en av SiS institutioner i b?rjan av h?sten. Mannen hade inga anm?rkningar i belastningsregistret, han hade arbetat p? andra ungdomshem och fick goda referenser och vitsord d?rifr?n. Alla nyanst?llda p? SiS ska f? en genomg?ng i sekretess och etik. ?ven detta hade skett. Socialstyrelsen konstaterar att SiS gjort det som kan kr?vas vid en anst?llning vid hem som tar emot barn f?r v?rd eller boende samt att SiS agerande tyder p? att man haft barnens b?sta och s?kerhet i fokus.

- Trots att vi g?r allt vi kan innan en anst?llning kan det visa sig att personen ?r ol?mplig f?r arbetet. Jag ?r verkligen den f?rsta att beklaga detta. Men vi arbetar hela tiden p? ett s?tt som s?tter barnens b?sta i fokus, s?ger Jesper Svedberg.

B?de flickan och hennes familj har f?tt st?d och hj?lp.

Fr?gor:
Jesper Svedberg, regionchef M?lardalen
018-610 1961, 070-558 6818
Tf Presschef Judit Hadnagy
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, ?r en statlig myndighet som bedriver tv?ngsv?rd, utredning och behandling. Varje ?r tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 ?r med beteendest?rningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer ?ver 18 ?r med livshotande missbruk. V?rden bedrivs vid 25 s?rskilda ungdomshem och 11 LVM-hem ?ver hela landet. SiS ansvarar ocks? f?r ungdomar som d?mts till sluten ungdomsv?rd. SiS erbjuder individuell behandling och v?rden ?r differentierad utifr?n olika gruppers s?rskilda behov. SiS ?r ocks? huvudman f?r skolan som har en central roll i ungdomsv?rden. En viktig del i SiS uppdrag ?r ocks? att utv?rdera resultaten av v?rden, utveckla metoderna och initiera forskning p? omr?det. Chef f?r SiS ?r generaldirekt?r Ewa Persson G?ransson.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved