Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rtydligande i patentlagen

2011-03-22

Regeringen har i dag ?verl?mnat en proposition till riksdagen med f?rslag till ett f?rtydligande i patentlagen f?r uppfinningar som avser nya medicinska anv?ndningsomr?den.

I propositionen f?resl?s ett klarg?rande i patentlagen s? att det framg?r att kravet p? att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent p? nya medicinska anv?ndningar av ett redan k?nt ?mne. F?rslaget inneb?r att patentlagen nu kommer att ?terge samma villkor f?r nyhet som finns i den europeiska patentkonventionen.

F?rslaget utg?r ett angel?get f?rtydligande f?r l?kemedelsuppfinningar men inneb?r inte n?gon utvidgning av det patenterbara omr?det eller n?gra nya m?jligheter till patentskydd.

Lag?ndringen f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2011.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Evelina Janunger Kaarme
?mnessakkunnig
08-405 81 63
076-133 19 67


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved