Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frihetspartiet f?rst?rker sin styrelse

2011-03-22

F?r att f? ut st?rsta m?jliga effektivitet av partiarbetet v?ljer vi nu att ombilda Styrelsen i Frihetspartiet.

D? media medvetet v?ljer taktiken att blanda samman Frihetspartiet, motorcykelklubbar och bikerorgan i avsikt att misst?nkligg?ra arbetet, renodlar och f?rst?rker vi nu Frihetspartiet f?r att dels f?rhindra framtida sammanblandning och dels f?r att f? ut st?rsta m?jliga effektivitet p? varje enskilt omr?de.

Partiledare och Ordf?rande i ett!

Frihetspartiet har tillsatt Mellie Wahlberg?att ta hand om b?de partiledar- och ordf?randeposten men beh?llit en kulturrepresentant i en styrelsefunktion som inte p? samma s?tt via ett arbete f?r direkta bikerorganisationer kan misst?nkligg?ras.

Skall detta tolkas som att Frihetspartiet ger efter? Nej, absolut inte! Smutskastningen i Tv 4, Svensk Maffia-produktionen, medf?rde en enorm mejlanhopning av nya intresserade som uppm?rksammat partiet och som anslutit sig till Frihetspartiet som medlemmar. N?rmast alla kommentarer kring Frihetspartiets framtr?dande har ocks? varit ?versvallande positiva och uppm?rksamheten har ?ven medf?rt att v?ldigt m?nga personer varit inne p? hemsidan och tagit del av partiets program och programf?rklaring.

Att frikoppla, stiga ?t sidan och fokusera?

Frihetspartiet m?ste dock f?r att ha effekt samla minst 240?000 r?ster i ett riksdagsval vilket bed?ms vara en om?jlighet om partiets arbete hela tiden misst?nkligg?rs och kopplas samman med en kultur som baktalats under s? l?ng tid att allm?nheten k?pt den negativa framst?llningen som media framst?ller om Frihetspartiet och dess styrelse. Frihetspartiets m?ste fram?ver f? kopplas till ett renodlat m?nskligt parti: Vi finns och verkar f?r alla m?nniskor, kulturer och val av intressen!

Anders har valt att tr?da ?t sidan pga privata angel?genheter efter TV4?s sammankoppling av Frihetspartiet och TV programmet Svensk Maffia och Peter kommer i framtiden att l?gga all kraft och energi p? att rentv? bikerkulturen genom sitt organ, Payback!

Anders och Peter kommer sj?lvfallet ?ven i framtiden att fullt ut st?dja Frihetspartiets program och kommande arbete.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved