Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Skrik och straff hj?lper inte unga p? glid

2011-03-22

Som f?r?lder vill man kanske b?de skrika och straffa ton?rsbarn om de beg?r brott. Men nu visar en studie att f?r?ldrars som blir arga eller straffar sina barn med kyla till och med riskerar att underbl?sa barnens brottsutveckling.

Margaret Kerr, professor i psykologi vid ?rebro universitet har just slutredovisat sitt och H?kan Stattins projekt Bortom f?r?ldraskapet till Riksbankens Jubileumsfond, och de har flera banbrytande resultat. I ?rtionden har f?r?ldrar f?tt h?ra att de ska reagera med mer kontroll om unga beter sig illa – kontroll av var de ?r, vem de ?r med och vad de g?r, liksom social kontroll och till och med kamera?vervakning har i diskuterats. Men det ?r fel.

- Mer kontroll fungerar inte alls! V?ra resultat bryter med den tidigare forskningen eftersom vi visar att en ?kad kontroll och ett negativt beteende till och med kan leda ungdomarna fel.

Det Margaret Kerr gjort ?r b?de en longitudinell studie och en enk?tunders?kning d?r unga och f?r?ldrar f?tt svara p? fr?gor. Svaren har analyserats f?r att se hur f?r?ldrar reagerar p? olika problembeteenden som brottslighet, psykopatiska personlighetsdrag och social ?ngest hos ungdomarna. De visar att f?r?ldrar ofta snarare opponerar sig mot att ungdomarna beter sig illa hemma ?n p? deras brottslighet, och n?r de reagerar g?r de det b?de genom att sluta se till barnen, samtidigt som de ofta drar sig tillbaka k?nslom?ssigt.

-Men det leder inte till att ungdomarna beg?r f?rre brott utan ofta tv?rtom om. Negativa f?r?ldrabeteende som arga utbrott och emotionell kyla kan till och med g?ra att ungdomarna sjunker l?ngre in i brottsligheten, och det ?r ett viktigt resultat f?r alla som vill verka f?rebyggande, s?ger Kerr.

Ungdomarna beh?ver inte mindre f?r?ldran?rvaro utan mer. De beh?ver f?r?ldrar som respekterar dem och pratar med dem. Det ?r viktigt ocks? f?r att ungdomarna i framtiden ska v?ga ta kontakt med vuxna. De unga som inte k?nner sig respekterade hemma, riskerar n?mligen helt att avst? fr?n kontakter med vuxna.

-Det ?r allts? j?tteviktigt att prata med ungdomarna och f?rs?ka f?rst? dem, liksom det ?r viktigt att man inte skriker ?t dem eller f?rs?ker l?gga skuld och skamk?nslor p? dem, s?ger Kerr.

Kerr och Stattin har ocks? kunnat visa att f?r?ldrar ofta inte reagerar som de s?ger att de g?r. De allra flesta f?r?ldrar menar till exempel att de f?rs?ker minska eller stoppa sina barns alkoholkonsumtion, men studien visar i st?llet att f?r?ldrar snarare f?r?ndrar sin egen attityd till drickandet och blir mer toleranta till det. Ungdomsfylla blir helt enkelt mindre problematiskt n?r man som f?r?lder faktiskt st?ter p? det – inte tv?rtom.

Som en f?ljd av sina resultat har ocks? Stattin l?tit utv?rdera en rad av de svenska f?r?ldraprogram som i dag erbjuds f?r?ldrar. Ett paradoxalt resultat av det ?r att kurserna trots att de f?respr?kar den klassiska l?sningen med mer kontroll, fungerar. Anledningen ?r att till?ter f?r?ldrarna att lufta sin stress och frustration. D?rmed reagerar de mindre negativt p? de ungas beteende och f?rm?r att faktiskt prata med och inte skrika till sina ungdomar.

Margaret Kerr finns p? Akademin f?r juridik, psykologi och socialt arbete vid ?rebro universitet: margaret.kerr@oru.se. Hela hennes slutredovisning finns att l?sa h?r.

Jenny Bj?rkman


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved