Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kammarr?tten: Landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer ska g?ras om

2011-03-23

Kammarr?tten i Stockholm, inklusive Migrations?verdomstolen
Kammarr?tten i Stockholm har i en dom idag beslutat att landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer ska g?ras om. Detta eftersom en otill?ten ramavtalstid anv?nts.

Sveriges landsting har gemensamt genomf?rt en ramavtalsupphandling av vaccin mot livmoderhalscancer, HPV-vaccin. Det f?rlorande bolaget beg?rde ?verpr?vning av upphandlingen och anf?rde bland annat att landstingen anv?nt sig av en otill?ten ramavtalstid.

Landstingen har i upphandlingen angett att ramavtalstiden ?r tv? ?r med m?jlighet till f?rl?ngning i ytterligare tv? ?r. Dessutom finns en klausul som g?r det m?jligt att f?rl?nga avtalstiden med ytterligare sex m?nader, sammanlagt allts? fyra ?r och sex m?nader. Denna f?rl?ngning enligt klausulen skulle kunna tr?da i kraft om landstingens n?stkommande upphandling av vaccin f?rsenades p? grund av att det beg?rdes ompr?vning av den upphandlingen.

Landstingen anser att det finns s?rskilda sk?l f?r en s? l?ng ramavtalstid. Ifall kontraktsskrivningen i kommande upphandling skulle f?rsenas skulle det kunna leda till ett avbrott i vaccineringen av unga flickor med risk f?r deras framtida h?lsa.

Kammarr?tten konstaterar att det i lagen om offentlig upphandling anges att en ramavtalstid endast f?r str?cka sig l?ngre tid ?n fyra ?r om det finns s?rskilda sk?l. I f?rarbetena till lagen och i det aktuella EU-direktiv som r?r offentlig upphandling anges att dessa s?rskilda sk?l ska vara kopplade till det som upphandlas, i det h?r fallet vaccinet, och den aktuella upphandlingen.

De h?lsosk?l som landstingen ?beropat som s?rskilda sk?l ?r enligt kammarr?ttens mening kopplade till de konsekvenser som en eventuell ?verpr?vning skulle kunna f? vid en kommande upphandling. De ?r allts? inte kopplade till nu aktuell upphandling och inte heller det som nu upphandlas. Landstingen har d?rf?r inte visat att det finns n?gra s?rskilda sk?l f?r en l?ngre ramavtalstid ?n fyra ?r. Eftersom klausulen om m?jlighet till f?rl?ngning i sex m?nader kan komma att begr?nsa konkurrensen p? ett otillb?rligt s?tt har kammarr?tten beslutat att upphandlingen ska g?ras om.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved