Senaste från forumet
« Gå tillbaka

EGYPTEN Kvinnor tvingades g?ra "oskuldstest"

2011-03-23

Amnesty kr?ver att de egyptiska myndigheterna utreder de allvarliga anklagelserna mot arm?n om tortyr mot kvinnor under protesterna p? Tahrirtorget tidigare denna m?nad. Arm?n ska bland annat ha utf?rt "oskuldstester".?

Efter att arm?n med v?ld hade utrymt torget den 9 mars, sattes minst 18 kvinnor i milit?rarrest. N?gra av dessa kvinnor har ber?ttat f?r Amnesty att de blev slagna, fick elchocker, tvingades kl? av sig nakna och kroppsvisiterades medan de fotograferades av manliga soldater. Slutligen fick de utst? s? kallade "oskuldstester", varp? de hotades med ?tal om prostitution.?

"Oskuldstester" klassas som tortyr n?r de genomf?rs under tv?ng.?

- Att tvinga kvinnor att genomg? "oskuldstester" ?r helt oacceptabelt. Syftet ?r enbart att f?rnedra kvinnor f?r att de ?r kvinnor. All medicinsk personal b?r v?gra att delta i dessa s? kallade "tester", s?ger Amnesty i ett uttalande.?

Den 20-?riga Salwa Hosseini ber?ttade f?r Amnesty att hon tillsammans med ?vriga kvinnor f?rdes till ett milit?rsjukhus. Medan en kvinnlig f?ngvaktare kroppsvisiterade kvinnorna, som tvingades ta av sig alla kl?der i ett rum med f?nster och ?ppna d?rrar, stod manliga soldater utanf?r rummet och tog foton p? dem. D?refter fick kvinnorna genomg? "oskuldstester" i ett annat rum. Dessa utf?rdes av en man i vit rock. Om testerna sades p?visa att n?gon inte var oskuld skulle denna kvinna ?talas.?

Enligt uppgifter till Amnesty ska en kvinna som sade att hon var oskuld, men vars test p?stods visa motsatsen, ha misshandlats med slag och elchocker.?

- Kvinnor och flickor m?ste ha r?tt att uttrycka sina ?sikter om Egyptens framtid och protestera mot regeringen, utan att bli anh?llna, torterade, f?rnedrade och diskriminerade. Officerarna f?rst?rkte f?rnedringen av kvinnorna genom att l?ta m?n b?de titta p? och fotografera h?ndelsef?rloppet, f?r att p? s? s?tt indirekt hota dem om den ytterligare skada som skulle ske ifall fotografierna blir offentliga.?

Journalisten Rasha Azeb var den enda av de 18 kvinnorna som frigavs innan de andra skickades till milit?rf?ngelset i Heikstep. Hon har dock bekr?ftat uppgifterna om tortyr vid den plats dit de f?rst f?rdes, ett museum i Kairo. ?vriga 17 kvinnor st?lldes inf?r milit?rdomstol den 11 mars. Samtliga frigavs den 13 mars, men flera d?mdes till en ett?rig villkorlig dom.?

Amnesty mots?tter sig att civila st?lls inf?r milit?rdomstol i Egypten. Landet har en historia av or?ttvisa r?ttsprocesser och r?tten att ?verklaga ?r ytterst begr?nsad.?

Kaj Ran?n, Amnesty Press och media


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved