Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Tv? skatteforskare f?r tre?rigt miljonst?d

2011-03-24

En jurist och en nationalekonom vid Ume? universitet f?r tillsammans n?stan nio miljoner kronor fr?n en s?rskild satsning p? att f?rst?rka forskning om skatter i Sverige. Finansi?rer ?r Skatteverket, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Forskningsr?det f?r arbetsliv och socialvetenskap.

?sa Gunnarsson, professor i r?ttsvetenskap, beviljas fem miljoner kronor till projektet Feminist Studies on Taxation and budgeting (FemTax).
– Satsningen p? skatteforskning och genus ?r r?tt v?rldsunik, och kommer att inneb?ra att Ume? blir en central nod f?r att utveckla detta forskningsf?lt, menar hon.

Utg?ngspunkten f?r projektet ?r att olika skattesystem kan reproducera och konservera, men ocks? f?r?ndra, oj?mst?llda f?rh?llanden i samh?llet. F?r att j?mf?ra hur skilda l?nders skattesystem p?verkar f?ruts?ttningarna f?r ekonomisk j?mst?lldhet, ska ?sa Gunnarsson utveckla en internationell forskningsmilj? kring genusstudier av skatter och offentlig budget. Deltagande forskare ska bland annat studera hur stater designar skattesystem som gynnar m?ns ?gande, f?retagande och arbete. Forskningsmilj?n ?r flervetenskaplig och omfattar ?mnen som sociologi, juridik, statsvetenskap, ekonomi, historia och ekonomisk historia.

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, beviljas 3,7 miljoner kronor f?r projektet Ett beteendeekonomiskt perspektiv p? beskattning och offentliga utgifter i en global ekonomi.

Projektet handlar om optimal beskattning och tillhandah?llande av offentliga tj?nster, och det ?vergripande syftet ?r att utvidga existerade litteratur i framf?r allt tre olika riktningar. Den f?rsta ?r optimal beskattning och offentliga utgifter i ekonomier d?r social interaktion, till exempel sociala normer eller statust?nkande, har betydelse f?r resursallokeringen. Den andra handlar om sj?lvkontrollproblem, d?r konsumenter kan fatta inkonsekventa beslut som de sj?lva ?ngrar i ett l?ngre perspektiv, n?got som i sin tur ger upphov till ett paternalistiskt motiv f?r beskattning och annan ekonomisk politik. Den tredje inriktningen handlar om ekonomisk-politiskt samarbete; b?de mellan oberoende l?nder eller regioner, och inom ramen f?r ekonomiska federationer.

Utvalda f?r andra g?ngen
Det h?r ?r andra omg?ngen skatteforskare som utses i en stor gemensam satsning av Skatteverket, RJ och FAS, och b?de ?sa Gunnarsson och Thomas Aronsson tilldelades ?ven medel i f?rsta omg?ngen ?r 2008. I ?r har totalt sju forskare vid fem olika l?ros?ten beviljats st?d, och vid Ume? universitet finns allts? tv? av dessa forskare.
– Kvaliteten p? de inkomna projektf?rslagen var h?g, till och med h?gre ?n f?rra omg?ngen 2008. Det ?r gl?djande, men gjorde det sv?rare att v?lja, s?ger G?ran Blomqvist, vd p? Riksbankens Jubileumsfond.

F?r mer information, kontakta:

?sa Gunnarsson,
juridiska institutionen, Ume? universitet
Telefon: 090-786 5931
E-post: asa.gunnarsson@jus.umu.se

Thomas Aronsson,
institutionen f?r nationalekonomi, Ume? universitet
Tel: 090-786 5017
E-post: thomas.aronsson@econ.umu.se

L?s mer om satsningen p? skatteforskning

Pressbild ?sa Gunnarsson (Foto: Mattias Pettersson)

Pressbild Thomas Aronsson


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved