Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny satsning mot seriebrottslighet

2011-03-24

St?lder som sker i form av seriebrottslighet blir ett allt st?rre problem f?r polisen. F?r
att motverka detta startar polisen i Stockholms l?n en ny satsning mot problemet.

En s?rskild grupp inom l?nskriminalpolisen ska arbeta med att samordna, analysera och ta
fram ?tg?rder mot fr?mst ?ldringsbrott, bostadsinbrott och butiksr?n av seriebrottskarakt?r.

− Det h?r ?r ofta brott som f?r allvarliga f?ljder f?r de som drabbas. Det g?ller inte minst
gamla personer som luras av v?rdesaker eller pengar p? ett ofta ganska avancerat s?tt. Vi
arbetar just nu med ett stort antal fall d?r personer ringer upp ?ldre och utger sig f?r att vara
deras barnbarn som beh?ver l?na pengar snabbt, s?ger l?nspolism?stare Carin G?tblad.

Totalt ska sju personer arbeta i gruppen, som drivs som en f?rs?ksverksamhet fr?n mars till
september 2011. Resultatet ska sedan utv?rderas innan ett beslut tas om en forts?ttning.
Arbetet ska ske i n?ra samarbete med de brottsutredare och n?rpoliser som redan arbetar
mot denna brottslighet.

Seriebrotten kan upptr?da p? flera s?tt. Det gemensamma ?r att det handlar om ett f?tal
g?rningsm?n som har specialiserat sig p? vissa brott som beg?s i stor omfattning.
Brottsserien kan vara koncentrerad eller utdragen, b?de i tid och rum. Bakom seriebrotten
st?r b?de g?rningsm?n som bor i l?net och kringresande nationella eller internationella ligor.

Under senare ?r har polisen i Stockholms l?n genomf?rt flera satsningar mot seriebrotten,
som varit mer begr?nsade och drivits lokalt i l?net. Detta bed?ms ha p?verkat att
butiksr?nen minskade med 25 procent under ?r 2010. Det senaste kvartalet (dec-feb) har
ocks? bostadsinbrotten minskat med 25 procent i l?net efter ha ?kat under flera ?r.

I den nya seriebrottssatsningen har Stockholmspolisen identifierat att ett 40-tal ?ldre
har lurats av kontanter av personer som utgetts sig f?r att vara deras barnbarn. L?s mer
om detta p? www.polisen.se/stockholm

Polismyndigheten i Stockholms l?n ?r st?rst av landets 21 polismyndigheter. Myndigheten best?r av ?tta polism?stardistrikt och fem centrala
avdelningar. Totalt har myndigheten drygt 7 200 anst?llda varav drygt 5 700 ?r poliser. Myndighetens chef ?r l?nspolism?stare Carin G?tblad,
som ocks? ?r chef ?ver Polismyndigheten Gotland.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved