Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nationell samordning f?r att motverka idrottsrelaterat v?ld

2011-03-24

Regeringen har i dag utsett landsh?vding Per Unckel till nationell samordnare f?r att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

F?r att f?rst?rka skyddet mot brottslighet inne och utanf?r idrottsarenor inf?rdes den 1 juli 2005 lagen om tilltr?desf?rbud vid idrottsarrangemang. Den 1 april 2009 gjordes vissa sk?rpningar i lagen. Samtidigt inf?rdes i ordningslagen straffsanktionerade f?rbud mot att inneha eller anv?nda pyrotekniska varor, att obeh?rigen betr?da en spelplan och att kasta in f?rem?l p? en spelplan.

Trots den sk?rpta lagstiftningen beg?s alltj?mt brott i samband med idrottsarrangemang, fr?mst inom fotboll och ishockey. Det kan r?ra sig om slagsm?l p? arenan, ordningsst?rningar runt arenan eller skadeg?relse p? transportmedel, n?rliggande restauranger och butiker. Idrottsrelaterad brottslighet sker ocks? vid andra tidpunkter och p? andra platser ?n i anslutning till sj?lva idrottsarrangemangen. Bruk av alkohol, narkotika och dopningsmedel ?r en bidragande orsak till att oplanerat v?ld kan uppst?. Till detta kommer de hot som riktas mot exempelvis spelare, domare och andra funktion?rer samt representanter f?r klubbarna (exempelvis styrelseledam?ter).

Regeringen har mot denna bakgrund gett Per Unckel i uppdrag att l?pande l?mna f?rslag p? hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Han ska ocks? arbeta f?r en f?rb?ttrad samverkan mellan ber?rda myndigheter och organisationer p? central, regional och lokal niv?. Han ska vidare medverka till att ansvarsf?rdelningen mellan ber?rda parter klarl?ggs och verka f?r att en likformig modell f?r informationsutbyte tas fram.

– M?nga akt?rer inom idrotten har efterfr?gat en nationell samordnare. Jag ?r d?rf?r mycket n?jd med att Per Unckel tar sig an uppdraget att forts?tta det arbete han inlett p? regional niv?, s?ger idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Genom detta arbete kommer de insatser som g?rs i olika delar av landet att kunna samordnas och f?rb?ttrade m?jligheter skapas f?r alla ber?rda akt?rer att motverka och f?rebygga brottslighet i samband med idrottsarrangemang, s?ger Lena Adelsohn Liljeroth.

Marika Thorn Gillstr?m
Informat?r/Pressassistent
08-405 21 88
076-104 76 17

Erik Kristow
Politiskt sakkunnig
08-405 17 65
070-234 00 72
Karolin A. Johansson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved