Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Geografiskt lotteri n?r det g?ller st?d till brottsdrabbade

2011-03-24

I kv?llens Kalla Fakta (samt i morgondagens TV4-morgon) kommenterar Stiftelsen Tryggare Sverige mordet p? Carla Saado i Huskvarna. Dagen f?re mordet hade Carla polisanm?lt sin f?re detta man f?r olaga hot, utan att detta f?ranledde n?gon ?tg?rd fr?n polisens eller ?klagarens sida.

Stiftelsen Tryggare Sverige beklagar det intr?ffade och ?r mycket kritiska till hur denna typ av brott hanteras. Ett av de krav som Stiftelsen Tryggare Sverige driver ?r att polisen ser ”hotbrotten” som den sj?lvklara utg?ngspunkten f?r sitt brottsf?rebyggande arbete.

Under m?nga ?r har r?det till personer som ringt och anm?lt att de utsatts f?r hot varit att de ska ?terkomma d? n?got konkret har h?nt. En s?dan hantering ?r inte professionell. En sj?lvklar utg?ngspunkt m?ste vara att varje anm?lt hot, och d? s?rskilt hot fr?n en person som den drabbade har eller har haft en n?ra relation till, resulterar i att polisen/?klagaren g?r en strukturerad hot- och riskbed?mning.

Den tiden ?r ?ver s? enskilda poliser och ?klagare kan g?ra denna typ av bed?mningar utifr?n sin egen magk?nsla. Denna typ av bed?mningar l?mnar utrymme f?r godtycke och d?liga v?rderingar och inneb?r dessutom att det ?r slumpen som styr vilken hj?lp, st?d och skydd en person som utsatts f?r hot f?r efter brottet.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved