Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Enklare preskriptionsregler i f?rs?kringssammanhang och information till efterlevande

2011-03-29

Justitiedepartementet har idag remitterat en departementspromemoria om tydligare preskriptionsregler för försäkringsersättning samt ersättning enligt trafikskadelagen och patientskadelagen. Promemorian innehåller även förslag som innebär att försäkringsbolag måste undersöka om en försäkringstagare har avlidit och i så fall underrätta dödsboet eller andra förmånstagare.

Enligt dagens regler måste den som vill ha försäkringsersättning väcka talan mot ett försäkringsbolag inom tre år från det att han eller hon har fått kännedom om att ett anspråk kan göras gällande. I varje fall måste talan väckas inom tio år från det att anspråket tidigast kan göras gällande, dvs. normalt den tidpunkt då en skada ger sig till känna. Det kan vara svårt både för en individ och för ett försäkringsbolag att avgöra vid vilken tidpunkt den treåriga preskriptionstiden anses ha börjat löpa. Många försäkringstagare känner antagligen inte heller till att preskription kan inträda redan efter tre år.

Förslagen i promemorian syftar till att med ett gott konsumentskydd göra reglerna enklare och tydligare. Preskriptionstiden ska enligt förslaget alltid vara tio år och utgångspunkten ska vara försäkringsfallet, dvs. den händelse eller det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd. Vid trafikskador ska utgångspunkten vara skadehändelsen och vid patientskador ska utgångspunkten vara den tidpunkt då skadan orsakades.

Promemorian innehåller även ett förslag som innebär att försäkringsbolag på ett ändamålsenligt sätt ska undersöka om det har inträffat ett dödsfall som gör att försäkringsersättning ska betalas ut och i så fall underrätta dödsboet och förmånstagare. Om försäkringsbolaget inte gör detta så gäller en 30-årig preskriptionstid. Genom förslaget minskar risken för att efterlevande går miste om försäkringsersättning på grund av att de inte känner till att det finns en försäkring.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mats Holmqvist
Rättssakkunnig
08 405 16 14


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved