Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vilket ?r v?rst, att l?mnas p? dagis vid ett ?rs ?lder eller att v?rdas hemma av sin far?

2011-03-30

Sveriges Makalösa Föräldrar var som enda svensk organisation inbjuden av socialdepartementet att representera Sveriges frivilligorganisationer vad gäller familjer. Generalsekreterare Sophia Lövgren närvarande under två dagar i Budapest, för EU-konferensen Europe for families, families for Europe.

-          En stor utmaning för flertalet medlemsländer är den minskande befolkningen, det föds helt enkelt för få barn, konstaterar Sophia Lövgren. Med andra ord ligger det i varje medlemslands intresse att skapa så gynnsamma villkor som möjligt för att människor ska våga skaffa barn eller flera barn.

Under konferensen bidrog alla medlemsländer med olika forskare, varav flera betonade dels vikten av att uppmuntra till så stor mångfald som möjligt. De föräldrar som vill ha en lång föräldraledighet ska kunna välja det, medan de föräldrar som vill använda sig av en flexibel och trygg barnomsorg ska kunna välja det.

-          Därför blir det så förödande när artiklar skrivs som ensidigt försöker bevisa att t.ex. barn skadas irreparabelt om de lämnas alltför tidigt på dagis, som t.ex. den senaste artikeln i Göteborgs-Posten skriven av Annica Dahlström & Christan Sörlie Ekström.* fortsätter Sophia Lövgren. Under dessa två dagar, med föredrag av internationellt erkända forskare, förekom absolut ingen rapport alls om att barnomsorg ger irreparabla skador.

Sveriges Makalösa Föräldrar kräver att Annica Dahlström och Charlie Sörlie Ekström tydligare redovisar sina fynd. Var finns de data att tillgå, som tydligt pekar på att barn får irreparabla skador av att lämnas på dagis under anknytningsprocessen?

-          Det betyder dock inte att alternativet lång föräldraledighet eller valet att vårda sina barn själv ses som något negativt för Sveriges Makalösa Föräldrar., snarare tvärtom, påpekar Sophia Lövgren. Varje förälder bör vara fri att själv kunna utforma sitt föräldraskap och agera på det sätt hon eller han tror är bäst för sitt barn.

Sveriges Makalösa Föräldrar uppmuntrar därför till en mångfald inom familjepolitiken, där alla alternativ ska ges lika villkor. Enligt ett ensamföräldra-perspektiv innebär det naturligtvis att en ensamförälder behöver en extra stor ersättning om hon eller han väljer att vårda sitt barn hemma. Avslutningsvis vill vi också uppmana till en sansad, vetenskaplig och balanserad diskussion kring val av vård om barnen. Vi reagerar med viss besvikelse när Annica Dahlström hävdar att det ger irreparabla skador för barnet att lämnas på dagis vid ett års ålder och att kvinnor och män inte har samma förutsättningar för att vårda barnet. Därför vill vi gärna ha ett förtydligande, och undrar vilket Annica Dahlström anser är värst: att barnet lämnas på dagis vid ett års ålder eller att barnet vårdas hemma av sin far?
Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved