Senaste från forumet
« Gå tillbaka

G?teborgs kommun f?r sm?ll p? fingrarna

2011-03-30

G?teborgs kommun f?lldes av kammarr?tten i ett m?l r?rande otill?tet statsst?d. Kommunen gav det kommun?gda f?retaget Renova AB en kommunal borgen p? drygt 540 miljoner kronor. Det ?r nu fastst?llt att den f?rdelaktiga ?verenskommelsen snedvrider konkurrensen och d?rf?r skulle ha anm?lts till EU innan den verkst?lldes.

?– Kommuner f?r inte ge st?d till f?retag som ?r ute och konkurrerar p? den allm?nna marknaden ?ven om kommunen ?ger f?retaget ifr?ga. Om ett s?nt st?d planeras s? ska det f?rhandsanm?las till EU. EU-kommissionen ska d?refter godk?nna st?det innan det f?r beslutas eller verkst?llas. Det ?r bra att kammarr?tten nu har klargjort vad G?teborgs stad har f?r skyldigheter, s?ger P?r Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen.

– Det intr?ffade ?kar inte f?rtroendet f?r G?teborgs stad, att p? det h?r s?ttet snedvrida konkurrensen. Att staden under m?lets handl?ggning l?mnat direkt felaktiga och vilseledande uppgifter i sak g?r att kommunens agerande framst?r som ?n mer tveksamt, p?pekar P?r Cronhult.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved