Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Storebror ser dig: om polis?vervakningen i Sverige

2011-03-31

– Jag har i min avhandling velat synligg?ra ett tidigare ok?nt kapitel i Sveriges historia. Resultaten i avhandlingen ger en ?kad f?rst?else f?r det mots?gelsefulla f?rh?llandet mellan nationell s?kerhet och demokrati, s?ger Jenny Langkjaer.

Avhandlingen ?vervakning f?r rikets s?kerhet. Svensk s?kerhetspolisi?r ?vervakning av utl?ndska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922 visar att Sverige under 1800-talets slut och 1900-talets b?rjan stod inf?r nya s?kerhetspolitiska utmaningar. Tidigare hade staten fr?mst oroat sig f?r milit?ra hot fr?n andra l?nder. Nu fanns ist?llet hotbilden inom landet, i det civila samh?llet.?

Det man fr?mst bed?mde var ett hot mot rikets s?kerhet var den inhemska arbetarr?relsen och personer med utl?ndsk bakgrund. Arbetarnas organisering s?gs som en fara f?r samh?llets fortbest?nd, och den ?kade invandringen ledde till krav p? en mer omfattande utl?nningskontroll. D?rf?r b?rjade polisen bevaka politiska m?ten och s? sm?ningom ?ven enskilda medborgare.?

?vervakningen var inte regelstyrd utan polisen kunde utforma egna rutiner f?r hur kontrollerna skulle genomf?ras. Den tilltagande byr?kratiseringen medf?rde att verksamheten expanderade och blev allt mer omfattande. I avhandlingen p?visas hur statlig ?vervakning av hotfulla element, som fenomen i sig, tenderar att v?xa i omfattning.?

Ytterligare information:
Jenny Langkjaer: 073-369 22 12 alt jenny.langkjaer@historia.su.se
Mats Hallenberg, forskningsledare vid Historiska institutionen: 08-16 25 69 alt mats.hallenberg@historia.su.se

??


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved