Senaste från forumet
« Gå tillbaka

34 ideella barnr?ttsorganisationer underk?nner regeringens f?rsta rapport om ?tg?rder mot nutida slaveri.

2011-04-13

34 barnr?ttsorganisationer, d?ribland ECPAT, R?dda Barnen, BRIS, UNICEF, Plan Sverige samt Svenska Kyrkan kritiserar regeringens bristande ?tg?rder mot barnsexhandel i ett skarpt brev till FN. Regeringen ignorerar de facto barnsexturismen. Hundratusentals om inte miljoner ?vergreppsbilder p? barn unders?ks inte av svensk polis. Sverige bek?mpar inte efterfr?gan p? barn i sexuella syften.


Organisationerna kritiserar att den svenska regeringen och svenska myndigheter de facto ignorerar brott relaterade till barnsexturism. Enligt en unders?kning fr?n Stockholms Universitet1 kan svenska barnsexturister utan risk f?r straff resa utomlands och d?r exploatera utl?ndska barns kroppar. De svenska myndigheterna har misslyckats med att st?lla f?r?varna inf?r r?tta och att ge offren uppr?ttelse.


ECPAT Sverige och de andra barnr?ttsorganisationerna uppm?rksammar att hundratusentals ?vergreppsbilder inte unders?ks av svensk polis. Varje barnpornografisk bild som inte unders?ks ?r en tragedi. En bild kan leda till att ett barn r?ddas fr?n p?g?ende ?vergrepp. Det svenska r?ttsv?sendet beh?ver mer resurser och b?ttre politisk prioritering av de brott som utg?r dokumenterade sexuella ?vergrepp mot barn.


Barnr?ttsorganisationerna v?lkomnar den uppm?rksamhet som ?gnats ensamkommande asyls?kande barn, men mycket ?terst?r att g?ra. Det kommer m?nga andra barn utan tillsyn till Sverige, som ocks? ?r mycket s?rbara f?r exploatering. Brevets undertecknare f?rv?ntar sig att relevanta myndigheter, utan att diskriminera, skyddar alla barn oavsett deras juridiska status i enlighet med Barnkonventionen, och vidtar ?tg?rder f?r att hitta de kryph?l i systemet som utnyttjas av m?nniskohandlare.


Sverige bek?mpar inte tillr?ckligt efterfr?gan. I praktiken blundar man f?r de som exploaterar barn genom att betala f?r offrens kroppar inom barnpornografi, barnsexturism trafficking av barn i sexuella syften och d?rigenom gynnar detta nutida slaveri.


Barnr?ttsorganisationerna skriver ett skarpt brev till FNs Barnr?ttskommitt? med anledning av Sveriges initiala regeringsrapport avseende implementeringen av Barnkonventionens Till?ggsprotokoll om F?rs?ljning av Barn, Barnprostitution och Barnpornografi.


Brevet ?r undertecknat av Adoptionscentrum, BRIS, ECPAT Sverige, ECPAT Sveriges ungdomsgrupp, Equmenia, Fr?lsningsarm?n, Fr?lsningsarm?ns ungdomsf?rbund, F?reningen f?r H?rselskadade och D?va Barn med Familjer, Globtr?det, Hj?rtebarnsf?rbundet, IPA – Barns r?tt till lek, Nobab, OMEP, Plan Sverige, Riksf?rbundet FUB, Riksf?rbundet Hem och skola, Riksf?reningen f?r skolsk?terskor, Riksorganisationen Haro, R?dda Barnen, R?dda Barnens ungdomsf?rbund, R?da Korsets ungdomsf?rbund, Salt – barn och unga i EFS, Stiftelsen ICDP Sweden, Svenska Korczaks?llskapet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Scoutr?det, Sveriges D?vas Ungdomsf?rbund, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksf?rbund, Sveriges Kristna R?d, Unga ?rnars Riksf?rbund, UNICEF Sverige, Verdandi, World’s Children’s Prize Foundation.Bes?k www.ecpat.se

F?r mer information:


Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34, mobil 0733 42 77 66
Helena Karl?n, generalsekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34, mobil 070 548 45 64.


1 1 Om barnsexturism / svenskars sexuella exploatering av barn i andra l?nder, forskningsrapport p? initiativ av ECPAT Sverige, utf?rd av Christian Diesen och Eva Diesen, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, 2008. Rapporten finns tillg?nglig p? www.ecpat.se.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved