Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nya taxor i samband med ny plan- och bygglag

2011-04-12

F?r de som planerar byggprojekt fram?ver inneb?r den nya plan- och bygglagen vissa nyheter som skiljer sig fr?n dagens hantering av bygglovs?renden.

Den 2 maj tr?der en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat detaljplaner, bygglov och tekniska krav p? byggnader. Den nya lagen kommer att f?r?ndra hanteringen av bygglovs?renden och ?ka kommunernas arbetsinsatser. Med anledning av detta har Stadsbyggnadskontoret gjort en ?versyn av befintliga taxor. Taxorna f?r bygglov kommer att h?jas.

- Den nya plan- och bygglagen kommer att inneb?ra en del f?r?ndringar som ?r t?nkt h?ja kvaliteten i de byggprojekt som genomf?rs samt att ?ka r?ttss?kerheten f?r de som f?tt ett lov, s?ger Anders Bolin, avdelningschef, bygglovsavdelningen. ?

F?r?ndringarna i den nya plan- och bygglagen g?ller i samtliga kommuner i Sverige. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram f?rslag p? ny taxa f?r sina medlemmar. Taxan beslutas i respektive kommun.

Vad inneb?r den nya lagen

F?r?ndringarna i den nya plan- och bygglagen f?r dig som planerar att bygga inneb?r bland annat:

Innan ans?kan om bygglov

  • En tio veckors handl?ggningstid. Detta inneb?r att byggnadsn?mnden ska besluta om din lovans?kan inom tio veckor fr?n det att en komplett ans?kan har l?mnats in. Din ans?kan ?r komplett n?r byggnadsn?mnden har f?tt in alla handlingar som de beh?ver f?r att pr?va ditt ?rende.
  • Att det ska framg? vem som ?r kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) redan vid bygglovsans?kan (det g?ller inte f?r sm? ?ndringar av en- och tv?bostadshus)
  • Att en kontrollansvarig ska vara certifierad. Det finns ?verg?ngsbest?mmelser till och med den 31 december 2012. L?s mer om ?verg?ngsbest?mmelser p? www.boverket.se?

?Efter det att du har f?tt bygglov

  • Du som byggherre, ?r som tidigare ansvarig, f?r att se till att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Bygget f?r inte p?b?rjas innan du har f?tt ett startbesked fr?n byggnadsn?mnden.
  • Du kommer att f? ?kade kontakter med byggnadsn?mnden. Vid normala projekt kommer du att bli kallad till ett tekniskt samr?d, ett slutsamr?d och tr?ffa byggnadsn?mnden p? minst ett arbetsplatsbes?k.
  • Du ska senast vid det tekniska samr?det l?mna de tekniska handlingar som kr?vs f?r att byggnadsn?mnden ska kunna pr?va fr?gan om startbesked. Du ska ?ven l?mna in ett f?rslag till kontrollplan.
  • Nytt ?r ocks? att du inte f?r ta byggnadsverket i bruk (anv?ndningsf?rbud) innan du har f?tt ett slutbesked fr?n byggnadsn?mnden.

?Bygglov kommer att vinna laga kraft. R?ttss?kerheten ?kar n?r den som f?tt ett lov vet att ingen kan ?verklaga. Byggnadsn?mnden ska kung?ra besluten i Post- och inrikes tidningar (webbtidning).

?

?

Kontaktperson:
Anders Bolin, avdelningchef
Bygglovsavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 070-552 15 47


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved