Senaste från forumet
« Gå tillbaka

LIBYEN Brutala mord tyder p? krigsf?rbrytelser

2011-04-13

Amnestys utredningsteam, p? plats i ?stra Libyen, kan bekr?fta utomr?ttsliga avr?ttningar som sannolikt utf?rts av Khadaffitrogna soldater i n?rheten ?av staden Ajdabiya.

P? s?ndagen fick teamet se tv? d?da rebellsoldater. De hade skjutits i bakhuvudet med h?nderna bakbundna och p? m?ndagen fick teamet se ?nnu en man som skjutits ihj?l med b?de h?nder och f?tter bundna.?

- Mot bakgrund av vad v?ra Amnestymedarbetare f?tt bevittna i Libyen under de senaste sex veckorna pekar omst?ndigheterna p? att dessa tre mord har utf?rts av Khadaffitrogna soldater.

- Att medvetet d?da tillf?ngatagna rebellsoldater ?r en krigsf?rbrytelse. De som ?r ansvariga - b?de de som beordrat eller sanktionerat och de som utf?rt sj?lva brotten - f?r inte l?mnas i n?got tvivel om att de kommer att f? st? till svars, s?ger Malcom Smart, chef f?r Amnestys avdelning f?r Nordafrika och Mellan?stern.

Tv? av kropparna visades f?r Amnesty p? b?rhuset i Benghazi den 10 april. B?gge m?nnen var bakbundna med metalltr?d. De hade skjutits i bakhuvudet och hade ?ven skottskador p? andra delar av kroppen. Personalen p? b?rhuset ber?ttade att de hade f?tt in en annan man som var d?dad p? samma s?tt, med h?nderna bakbundna, familjen hade h?mtat kroppen f?r att begrava den.

B?de l?karen som utf?rde obduktionerna och b?rhuspersonalen ber?ttade att m?nnens f?tter ocks? varit bundna. P? m?ndagen fick Amnesty, p? sjukhuset i?Ajdabiya?se ?nnu en kropp d?r h?nderna var bakbundna, den hade hittats vid den ?stra infarten till Ajdabiya tillsammans med ytterligare en man, b?gge hade d?dats p? liknande s?tt. Det ?r ?nnu inte klarlagt om det var rebellsoldater eller civila som tagits till f?nga och sedan d?dats.

Enligt FN:s s?kerhetsr?ds resolution, fr?n den 26 februari, h?nsk?ts situationen i Libyen till den internationella brottm?lsdomstolen. ICC:s chefs?klagare har nu inlett en f?runders?kning ang?ende anklagelser om brott mot m?nskligheten i Libyen.

- ?verste Khadaffi har g?ng p? g?ng beg?tt brott mot folkr?tten och dessa mord verkar vara det senaste exemplet. F?r?varna av brott som dessa m?ste st?llas inf?r r?tta i den internationella brottm?lsdomstolen, s?ger Malcolm Smart.?

Under de sex veckor som Amnesty funnits p? plats i ?stra Libyen har Amnesty funnit starka bevis f?r att Khadaffitrogna styrkor medvetet d?dat obev?pnade demonstranter, attackerat civila som flytt undan striderna, kidnappat och f?rt bort personer samt torterat personer som gripits.

Skyddet av civila och ?ven av personer som inte l?ngre deltar i striderna, utan antingen ?verl?mnat sig, tillf?ngatagits eller s?rats, ?r sj?lva h?rnstenen i den internationella humanit?ra r?tten. Att medvetet d?da civila eller stridande som tillf?ngatagits ?r krigsf?rbrytelser enligt Gen?vekonventionerna.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved