Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Samverkan mellan Polis och Landskrona stad presenteras vid Polisriksdagen den 13-14 april

2011-04-13

Varje mandatperiod arrangerar rikspolisstyrelsen en Polisriksdag. Syftet med denna ?r att informera f?rtroendevalda i polisstyrelser och polisn?mnder om polisens verksamhet.

Till ?rets m?te har Landskrona stad och Polisen i Landskrona bjudits in f?r att ber?tta om den ?verenskommelse om samverkan f?r ?kad trygghet som vi var f?rst i landet med att teckna. Seminariet var ett av de mest v?lbes?kta.

-?Det ?r smickrande att vi lyfts fram som ett positivt exempel, s?ger Anneli Manelli bitr?dande n?rpolischef i Landskrona.

-?Landskronas samarbete mellan kommun och polis lyfts ofta fram som ett bra exempel. Vi har tidigare presenterat v?rt arbete vid den internationella konferensen Stockholm criminology symposium och i den bok om samverkans?verenskommelser som BR?, Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gav ut tidigare i ?r, s?ger Annika W?gs?ter, trygghetssamordnade Landskrona stad.

-?Att g?ra Landskrona till en allt mer trygg stad ?r en stor utmaning, som kommer att ta mycket tid och resurser. Att v?rt systematiska samarbete med polisen lyfts fram som en f?rebild ?r roligt, avslutar Annika W?gs?ter.

Fr?n Landskrona deltar;
Annika W?gs?ter, trygghetssamordnare Landskrona stad
Patrik Heimbrand, bitr omr?deschef i polisomr?de nordv?st
Anneli Manelli, bitr n?rpolischef Landskrona
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordf?rande (FP) Landskrona

Kontaktinformation
Anneli Manelli?????????????????????????????????????????Annika W?gs?ter
Bitr.n?rpolischef?????????????????????????????????????Trygghetssamordnare??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Mer information om ?verenskommelsen
http://www.landskrona.se/Invanare/Trygg--saker/Brottsfoerebyggande-arbete/Oeverenskommelse-stad---polis.aspx


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved