Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Med frivillig r?ttelse undviker du risken f?r ?tal

2011-04-14

Sund Aff?rsbyr? hj?lper dig med frivillig r?ttelse f?r att undvika skattetill?gg?och ?tal f?r skattebrott. Risken ?r p?taglig om du har l?mnat konstaterad och styrkt oriktig uppgift till ledning f?r taxering. Om du ?r medveten om eller misst?nker att du l?mnat oriktig uppgift s? kan?man g?ra en ?ndring eller ?terkalla densamma genom frivillig r?ttelse. Det m?ste ske utan tv?ng och under vissa specifika omst?ndigheter som?god insikt i den kr?ngliga process som?detta inneb?r.

Sund Aff?rsbyr? har kompetensen och erfarenheten samt assisterar dig som?klient. Det g?r vi oavsett om det handlar om en l?mnad oriktig och skattepliktig uppgift som g?ller f?rehavanden i Sverige eller om det avser tidigare oredovisade tillg?ngar och inkomster i utlandet, till exempel s? kallade skatteparadis.

Konsekvenserna f?r den enskilde om r?ttelsen inte bed?ms som frivillig ?r allvarliga?och kan inneb?ra skattetill?gg och brottsanm?lan. Exempelvis kan n?mnas att en?bank i Liechtenstein, som m?nar om sina kunders b?sta, har p? eget initiativ tagit?kontakt med oss f?r ett m?te. Syftet ?r att vara sina m?nga Stockholmskunder?behj?lpliga och genom oss kunna erbjuda st?d med bland annat med frivillig r?ttelse.

Sund Aff?rsbyr? ?r en allsidig r?dgivare som l?ser kundernas alla behov inom?kompetensomr?dena ekonomi, l?n, skatt och juridik. Byr?n har mer ?n trettio ?rs?erfarenhet av att som seri?s partner bist? f?retag i deras aff?rsutveckling.


?

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved